Verksamhetsberättelse 2020

Styrelselista

OrdförandeKent Kihl
KassörOwe Teichter
SekreterareLena Dramsvik
LedamotElisabeth Andersson
LedamotJohnny Johansson
LedamotKaj Svensson
LedamotBirgitta Drummond (avgick Juli 2020)
SuppleantBjörn Dramsvik
SuppleantLars Isaksson
SuppleantErik Ulvås
RevisorNina Anyai
RevisorsuppleantReine Svahn
Valberedning, sammankallandeAnders Åkerström
ValberedningMartin Samuelsson
200201 – 201213

Vår målsättning under 2020 har varit att anpassa föreningens verksamhet till det rådande Covid-19
läget. Vi har därför fått tänka om när det gäller föreningens planerade aktiviteter och genomföra
sådant som står i samklang med Folkhälsomyndighetens restriktioner. Föreningens Second Hand har
påverkats av det aktuella läget genom att ha fått hålla stängt i större utsträckning.
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten samt genomfört 1 extra årsmöte.
Vi vill tacka för samarbete med Centrala Svanesunds Vägförening och det stöd vi får när det gäller
vägar och grönytor.

Följande aktiviteter har varit på agendan för 2020

Ankplasket 2020ersattes av 5 dagars poängpromenad under påsken
Allsång på Strandenställdes in
AltanVi har fått utökat altanen efter förtjänstfullt arbete av Stig Börjesson, Kalle Samuelsson, Rune Fredriksson, Anders Åkerström, Kent Kihl, Björn Dramsvik och glada sommarjobbare. Nya bänkbord införskaffades för att göra altanen till en plats att umgås på.
Bastu och vinterbadBastuaggregatet byttes ut i april eftersom det tidigare inte var
driftssäkert. Vi har med glädje noterat ett större antal bastubadare än tidigare.
Berättarkvällarplanerades men gick inte att genomför
BidragUtöver Leader Södra Bohusläns bidrag för lekplatsbygget har föreningen erhållit 5000:- från Bygdegårdarnas Riksförbund samt 15.000:- från Orust Sparbank, medei som vi avsätter för ungdomsverksamhet.
BouleBouleklubben har inte haft någon aktivitet under året.
BryggorBesiktning har utförts av Orust Kommun på sedvanligt sätt och har
godkänts. Vi har genomfört löpande tillsyn och underhåll under året.
CykelställVi införskaffade cykelställ för att underlätta en säker placering av cyklar.
FacebookVi har Facebook för att kommunicera ut aktiviteter och händelser i
Svanesund och det ger ett enkelt sätt att komma i kontakt både med styrelse och varandra. Gruppen har växt med 500 följare det senaste året.
FlaggningFlaggruppen har flaggat på flaggdagar och vid speciella tillfällen.
Glass- och korvförsäljningÖppet alla dagar som sommarjobbarna var på plats och pga värme och antal besökare utökade vi sommaranställningarna med helgjobb. Detta för att under helgerna även ta hand om den ökade mängd sopor.
GrillplatserGrillplatserna har varit flitigt använda och området har kompletterats en flyttbar grill.
HemsidanVår medlem Neil McGilliray har erbjudit sig förnya och underhålla vår hemsida vilket skett på ett förtjänstfullt sätt.
HusbilsparkeringHusbilgruppen har gjort presentationen av service o regler på 3 språk. Vi har kompletterat med en brevlåda där föreningen tillhandahåller broschyrer över Orust som erhålls från Turistbyrån. 115 gästnätter under perioden 1/5-31/8
JulgranJulgranen sattes upp på torget och kostnad delades mellan
vägföreningen, Hemköp och vår förening.
LekplatsenAnslaget från Leader Södra Bohuslän beviljades och under året har
lekplatsen projekterats, byggts och godkänts. Invigning 24 april 2021.
LinnélundenGrillplatsen har blivit en mycket uppskattad plats, året runt.
Lucialjus180 marschaller sattes upp i samhället under luciamorgonen.
Medlemmar2020 hade vi 122 familjemedlemskap och 78 enskilda medlemmar.
Midsommarfirandeblev, liksom de flesta andra firanden i Sverige, inställt.
Simskolan 202040 simskoleeiever och 15 märkestagare/crawlkurs
SM i Krabbfiskeplanerades men genomfördes inte
Sommaranställning 20203 ungdomar delade på sommarjobbet, som i år även innehöll uppdrag om att se till att man inte umgås för tätt.
Second HandbutikenEtt mindre antal öppetdagar kunde genomföras och föreningen är glada för den support som medlemmar och besökare ger verksamheten. En stor eloge till den grupp som gör verksamheten så trevlig och som lade ner stort jobb för att juldekorera utan att vi kunde ha öppet.
ServicehusetOrust Kommun har genomfört korrigering av elinstallationer under året.
Sopkärl2 st nya sopkärl införskaffades, 1 för glas och 1 för plastflaskor och
burkar.
StrandenStranden har varit en uppskattad besöksplats under pandemin.
Styrelsen har gjort 1-2 veckor var som handledare åt sommaranställda (vi har fått fördela veckor för de i styrelsen som satt i karantän).
StäddagarVår- och höststädning hölls där bryggförflyttningar, krattning, blomster – tillsyn och inte minst trevlig samvaro genomfördes vid korvgrillen.
Ungdomar1 april började styrelsen se över vad vi kan göra för ungdomar. Vi tittade på LO Cykelsport och räknade på att förvärva fastigheten. Förslaget var att flytta vår Second Hand dit samt att få lokal till att genomföra aktiviteter året runt.
Medlemsmöten och extra årsmöte hölls där förslaget röstades ner med 2 röster mer för nej-sid

Styrelsen har jobbat hårt för att kunna överlämna ett bra resultat för året. Intäkter har legat i linje med 2020, trots minskad försäljning med nästan 50.000:- i Second Hand.

Detta eftersom den belastats av Folkhälsomyndighetens inskränkningar och våra medlemmars säkerhet.
Styrelsen tackar för förtroendet och för alla frivilliga timmar som lagts ner av våra medlemmar under 2020 för att göra Svanesund till en ÄNNU trivsammare plats att bo och besöka.

Svanesund 2021-03-28

Dokument

Om ni är inloggat då kan man läsa pdf dokumentet