Extra Årsmöte 7 oktober, 2020

Vi i styrelsen jobbar vidare med att ta fram erforderliga handlingar inför
vårt extra årsmöte 7 Oktober 2020, kallelse till medlemmar i föreningen Svanesund kommer att få det separat på e-post senast 14 dagar innan mötet.