Om Föreningen

Välkommen till Föreningen Svanesund

Föreningen är ideell och har till ändamål att värna om Svanesunds samhällskultur och boende.

Föreningen arbetar och ansvarar främst med Badplatsen och flera aktiviteter som t.ex. Skötsel av bryggor och strandområde, Linnéparken, Midsommar och Påskaktiviteter, Simskolan, Allsången, Boule, Bastun, Second Handshoppen, Husbilsparkeringen m.m.

Vi är ca 700 medlemmar. Både bofasta och sommargäster.

Genom att vara medlem i föreningen bidrar du till vår vackra badstrand och du
har tillgång till alla våra aktiviteter.

Nyhetsbrev
Som medlem försäkrar du dig att få vårt Informationsblad, som utkommer var månad,
där du får veta vad som händer i föreningen och i Svanesund.

Bli medlem
i föreningen kan den bli som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och som bor helt eller delvis inom Svanesunds postområde eller dess omedelbara närhet.

Ställ upp!
Vi har många arbetsgrupper som jobbar ihop och där var och en bidrar med “sitt strå till stacken”. Du är välkommen i vår gemenskap att hjälpa till.

Städdag
Varje vår har vi en gemensam städdag, då vi gör ordning Badplatsen  för säsongen.
Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra Svanesundsbor. Du får kaffe och korv.
Varmt välkommen.

Anslagstavlor
Föreningen har olika anslagstavlor för information. Flera finns vid Badplatsen.

Årsavgift 

Aktuell årsavgift hittar du här


Mer information: