Lekplatsen

Som väl ni alla vet vi fick 380 000 kr från Leader för att bygga lekplatsen, vi har i den fonden omkring 75 000 kr idag och ytterligare omkring 80 000 kr i bekräftade donationer. Vi har alltså omkring 500 000 kr att bygga lekplatsen för.

Vi skickade ut förfrågningsunderlag till 5 företag i augusti.

Vi har gjort urvalsprocessen på de offerter vi fått in och lagt beställning till företaget Tress denna veckan.