Föreningshuset

När vi på ett styrelsemöte i våras pratade om våra aktiviteter så kom Second Hand butiken upp, det är ju utan jämförelse vår största inkomstkälla. Det behövs större lokaler och det har varit aktuellt en längre tid, men det finns inga lokaler i Svanesund. Den tidigare styrelsen har frågat ägaren till cykelaffären som säger att kommunen hyr fastigheten, kommunen är beredd att hyra ut för 16 000 kr i månaden till dess att deras hyreskontrakt går 2021-12-31. Idag betalar vi 4 000 kr per månad, men det finns inget hyreskontrakt. Om fastigheten säljs är det stor risk att vi inte får behålla den lokalen.

Vi beslutade att undersöka möjligheten att köpa den gamla cykelaffären.

Begärt pris är 1 700 000 kr.

Vi har haft möten med Orusts Sparbank och de har nu gett oss ett lånelöfte på 1 210 000 kr.

Vi har också pratat om att föreningen kanske skulle engagera sig mer för Svanesunds bästa, att ha aktiviteter året runt, att göra mer för våra ungdomar, att möjliggöra för ett aktivt föreningsliv. Det finns idag inga lokaler att hyra för studieförbunden och enskilda eller företag.

Orusts kommun kommer inte i överskådlig framtid att lägga några pengar på sådant som inte ingår i deras lagstadgade uppdrag, skola, vård och omsorg och myndighetsutövning i form av miljö och byggnadsnämnd. Fritid och kultur ingår inte i det uppdraget, det kommer i framtiden att behövas lokala ideella krafter för att göra sådant.

Vi tror att Föreningshuset kan bli ett centrum för ungdoms och föreningsaktiviteter i Svanesund.

Intäkterna från Second hand butiken ger ett betryggande överskott, vi tror också att medlemsantalet kommer att öka om vi blir mer synliga och aktiva i samhället.