Extra Årsmöte

2020, 7 Oktober

Föreningen Svanesunds Styrelse har sedan den valdes den 15/3 tittat på
möjligheterna att utveckla föreningen.
Vår Second Handbutik har aviserat att dom skulle behöva större lokal och i
samband med det såg vi att det saknas lokal som gör att vi kan skapa
aktiviteter i samhället året runt. Vi har även en ambition att i
framtiden bl.a. erbjuda aktiviteter för ungdomar i Svanesund.

Vi har tittat på möjligheten att förvärva fastigheten ”LO Cykelsport”
och fått lånelöfte från Orust Sparbank. Innan vi går vidare vill vi höra
hur du som medlem i Föreningen Svanesund ställer dig till ett eventuellt
köp och en utveckling av vår förening.


Vi kallar härmed till extra årsmöte 7 oktober 2020 kl 18.00 Warmanska huset.


Det mötet skall ta ställning till är om medlemmarna ger bifall till styrelsens förslag om att gå vidare med att förvärva fastigheten Svanesund 3:138 (f.d. LO Cykelssport).

Kan du inte själv närvara går det bra att lämna fullmakt. Hör av dig så
skickar vi ett underlag. Vi beaktar Folkhälsorådets regler om max 50
personer vid möte och därför vill vi att du anmäler om du kan närvara.

En budget kommer att skickas ut före det extra årsmötet

Har du några frågor, ring eller maila till vår  ordförande: Kent Kihl, maila Ordförande eller ringa 0721-926090

Väl mött hälsar
Föreningen Svanesund, 2020-09-23.
Styrelsen

Föreningshuset

När vi på ett styrelsemöte i våras pratade om våra aktiviteter så kom Second Hand butiken upp, det är ju utan jämförelse vår största inkomstkälla. Det behövs större lokaler och det har varit aktuellt en längre tid, men det finns inga lokaler i Svanesund. Den tidigare styrelsen har frågat ägaren till cykelaffären som säger att kommunen hyr fastigheten, kommunen är beredd att hyra ut för 16 000 kr i månaden till dess att deras hyreskontrakt går 2021-12-31. Idag betalar vi 4 000 kr per månad, men det finns inget hyreskontrakt. Om fastigheten säljs är det stor risk att vi inte får behålla den lokalen.

Vi beslutade att undersöka möjligheten att köpa den gamla cykelaffären.

Begärt pris är 1 700 000 kr.

Vi har haft möten med Orusts Sparbank och de har nu gett oss ett lånelöfte på 1 210 000 kr.

Vi har också pratat om att föreningen kanske skulle engagera sig mer för Svanesunds bästa, att ha aktiviteter året runt, att göra mer för våra ungdomar, att möjliggöra för ett aktivt föreningsliv. Det finns idag inga lokaler att hyra för studieförbunden och enskilda eller företag.

Orusts kommun kommer inte i överskådlig framtid att lägga några pengar på sådant som inte ingår i deras lagstadgade uppdrag, skola, vård och omsorg och myndighetsutövning i form av miljö och byggnadsnämnd. Fritid och kultur ingår inte i det uppdraget, det kommer i framtiden att behövas lokala ideella krafter för att göra sådant.

Vi tror att Föreningshuset kan bli ett centrum för ungdoms och föreningsaktiviteter i Svanesund.

Intäkterna från Second hand butiken ger ett betryggande överskott, vi tror också att medlemsantalet kommer att öka om vi blir mer synliga och aktiva i samhället.

Lekplatsen

Som väl ni alla vet vi fick 380 000 kr från Leader för att bygga lekplatsen, vi har i den fonden omkring 75 000 kr idag och ytterligare omkring 80 000 kr i bekräftade donationer. Vi har alltså omkring 500 000 kr att bygga lekplatsen för.

Vi skickade ut förfrågningsunderlag till 5 företag i augusti.

Vi har gjort urvalsprocessen på de offerter vi fått in och lagt beställning till företaget Tress denna veckan.

Bryggan

Den är i ganska dåligt skick och styrelsen har tänkt sig att den bör bytas före nästa sommar.

Vi har fått in två offerter.

Den ena med att ersätta med en i stort sett likadan (med pålar) det skulle kosta 1 125 000 kr (inklusive MV skatt) ett alternativ är att göra en fast inre del och sedan en flytbrygga då blir kostnaden omkring 400 000 kr.

Ekonomi

2020

Just nu har vi drygt 765 000 kr på banken, varav lite över 200 000 kr är för lekplatsen. Bryggfonden som medlemmar vid årsmöten har beslutat avsätta medel till är drygt 300 000 kr.

pris1 700 000
lagfart68 000(4%)
1 768 000
BeskrivRäntaper årper månadamort/åramort/månadPeriod
Banklån bottenlån935 0002,0%18 70037 4003 11725
Banklån topplån235 0003,5%8 225156 667 13 05618
26 9252 244194 06716 172
egen insatts150 00018 416
Sponsorer220 000
Hyra Orust kommun235 000
1 775 000

Upplägget med banken är att vi lånar 935 000 kr som ett vanligt fastighetslån, det kommer att kosta mindre är vad vi betalar i hyra för nuvarande lokal. Vi får ett topplån 235 000 kr och det betalas genom att hyresintäkterna från kommunen används i sin helhet för att betala det lånet och det kommer följaktligen att vara betalt i sin helhet före utgången av nästa år. Alternativt att kommunen betalar oss 250 000 kr och slipper betala hyra och underhåll för hyrestiden.

Om vi utgår från oförändrat antal medlemmar och i stort sett lika mycket intäkter från Second Hand och övriga aktiviteter som vi hade 2019, så kommer överskottet under de kommande åren att bli minst 250 000 kr per år. Men vi måste också bygga ny brygga, självfallet kommer styrelsen att söka bidrag från olika håll.

Kan vi få ihop 300 – 400 000 kr inom ett år så har vi säkrat både ny brygga och föreningshuset.

Svanesund 2020-09-23

FÖRENINGEN SVANESUND

Styrelsen