Ekonomi

2020

Just nu har vi drygt 765 000 kr på banken, varav lite över 200 000 kr är för lekplatsen. Bryggfonden som medlemmar vid årsmöten har beslutat avsätta medel till är drygt 300 000 kr.

pris1 700 000
lagfart68 000(4%)
1 768 000
BeskrivRäntaper årper månadamort/åramort/månadPeriod
Banklån bottenlån935 0002,0%18 70037 4003 11725
Banklån topplån235 0003,5%8 225156 667 13 05618
26 9252 244194 06716 172
egen insatts150 00018 416
Sponsorer220 000
Hyra Orust kommun235 000
1 775 000

Upplägget med banken är att vi lånar 935 000 kr som ett vanligt fastighetslån, det kommer att kosta mindre är vad vi betalar i hyra för nuvarande lokal. Vi får ett topplån 235 000 kr och det betalas genom att hyresintäkterna från kommunen används i sin helhet för att betala det lånet och det kommer följaktligen att vara betalt i sin helhet före utgången av nästa år. Alternativt att kommunen betalar oss 250 000 kr och slipper betala hyra och underhåll för hyrestiden.

Om vi utgår från oförändrat antal medlemmar och i stort sett lika mycket intäkter från Second Hand och övriga aktiviteter som vi hade 2019, så kommer överskottet under de kommande åren att bli minst 250 000 kr per år. Men vi måste också bygga ny brygga, självfallet kommer styrelsen att söka bidrag från olika håll.

Kan vi få ihop 300 – 400 000 kr inom ett år så har vi säkrat både ny brygga och föreningshuset.

Svanesund 2020-09-23

FÖRENINGEN SVANESUND

Styrelsen