Bli medlem

I föreningen kan den bli som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar och som bor helt eller delvis inom Svanesunds postområde eller dess omedelbara närhet.

Ställ upp!

Vi har många arbetsgrupper som jobbar ihop och där var och en bidrar med “sitt strå till stacken”. Du är välkommen i vår gemenskap att hjälpa till.

Städdag

Varje vår har vi en gemensam städdag, då vi gör ordning Badplatsen för säsongen.
Det är ett utmärkt tillfälle att lära känna andra Svanesundsbor. Du får kaffe och korv.
Varmt välkommen.

Anslagstavlor

Föreningen har olika anslagstavlor för information. Flera finns vid Badplatsen.

Årsavgift

Aktuell årsavgift hittar du här