Årsavgiften

Årsavgifterna behövs bl.a. för att täcka de omkostnader vi har för att hålla Badstranden i form med bl.a. toaletter och dusch.

I princip är årsavgifterna den enda säkra intäkt vi har för att täcka de utgifter vi har för att göra Svanesund till en trevlig plats att bo på.

Inbetalning emotser vi snarast.

Årsavgiften – 2024

Företag och organisationer 1200 kr
Familj (inkl. barn <18 år)400 kr
Enskild medlem250 kr
- Enskild medlem betalar per barn under 18 år50 kr

OBS! Glöm inte skriva namn, mobil och Email på betalning.

Orust Sparbank

8353-5
3200644-7
Swish
123 615 84 89
Bankgiro 632-0352

OBS! Meddela din E-mejl eller andra ändringar så att ni kan få våra informationsblad.