Information (2018:2) från Styrelsen

ÅRSMÖTE 2018-04-08

Styrelsen 2018-19

Ordförande Jan W Kjellberg 0705 164881 jan@forsvanesund.se
V.Ordförande Jörgen Öbom 0735 487266 jorgen_obom@msn.com
Sekreterare Martin Samulelsson 0707 441804 thetrooper75@hotmail.com
Kassör Owe Teichter 0707 562987 owe@forsvanesund.se
Ledamot Kalle Samuelsson 0730 316277
Ledamot Kerstin Göthlin 0702 389087
Ledamot Ursula Johansson 0708 707785
Suppleant Lars Isaksson 0702 034021
Suppleant Anders Arnholm 0703 160969 andersarnholm@gmail.com
Suppleant Marie-Louise Bergener 0708 165412
Revisor Revisor
Revisorsuppleant Reine Svahn 0706 832100
Valberedning Anders Åkerström, Caroline Kragh

På grund av sen avsägelse har Valberedningen och styrelsen inte haft tid att tillsätta 2 revisorer och en Valberedningsmedlem. Vi tar tacksamt emot förslag på dessa tre poster som skall tillsättas under våren. Årsmötet ägde planmässigt rum den 8 april i Ängevillan. Ett lågt deltagande tyder på att
medlemmarna är nöjda med Föreningens skötsel och förlitar sig på att styrelsen även fortsättningsvis kommer med bra idéer som gagnar medlemmarna i Svanesund. Årsberättelsen
bifogas detta informationsbrev. Med anledning av att Föreningen framgent drabbas av stora kostnadsökningar när stödet från Orust Kommun reduceras och i vissa fall helt försvinner, måste en högre årsavgift tas ut från och med 2019. Föreningen Svanesund arbetar helt ideellt med skötseln av Badstranden och alla aktiviteter så som
Påskfirandet, Valborgsmässosången, Midsommardansen, Allsång på Stranden, Bastu- och Bouleaktiviteter, Flaggning, Simskola, Julgran på torget och mycket, mycket annat. Varje år behövs skötsel av Servicehuset, Badstugan, Bryggorna, Hopptorn samt gräsklippning, slyröjning i Linnélunden, samordning av Simskoleverksamheten, ersättning till arbetande ungdomar och inte minst städning av toaletter, tömning av papperskorgar och plock av skräp i vattnet, på badstranden och på gräsytor. Allt detta gör vi med hjälp av årsavgifterna och ideellt arbetande medlemmar (i huvudsak styrelsemedlemmar). För förtydligande poängteras att ingen ersättning utgår till styrelsemedlemmar eller andra medlemmar. Utan deras insatser skulle badstranden på mycket kort tid se ut som en svinstia utan attraktion för varken de boende eller de besökande. Attraktionskraften
till Svanesund skulle upphöra och inte minst fastighetsmarknaden i Svanesund skulle drabbas mycket hårt. Vi tycker därför att 55 öre per dag och medlem inte är en avskräckande kostnad för allt som erbjuds medlemmarna. Vi ser naturligtvis gärna att många fler engagerar sig i detta arbete till glädje för många. Kanske passar, med viss travestering, Winston Churchills ord in här att: ”Sällan har så många så få att tacka för så mycket”.

Det beslutades att följande årsavgift gäller från och med 1 januari 2019 (OBS 2019)

Familjemedlemmar (inklusive barn <18 år) 400 kr
Enskilda medlemmar 250 kr
Barn (15-18 år) 50 kr
Barn (0-<15 år) 0 kr

PÅSKEVENEMANGET

ANKPLASKET

Festligheterna kring Ankplasket blev mycket lyckat. Över 300 personer trängdes längs bäcken för att beskåda de guppande ankornas färd ner till havet. Lyckliga vinnare av presentkort blev:

2366 Niklas Jigberg 1400
2378 Karin Källvik 700
2349 Maria Martinsson 300
2340 Lars Berntsson 200
2392 Dan Fransson 100

Nästa år dubblar vi antalet ankor så fler kan vara med och tävla ! På bilderna ser vi Ankplaskets svåra start och målgången där det tydligt framgår att även häxorna var aktiva.

BOULE

Bouletävlingen avgjordes med knapp marginal och vinnare blev Wiveka Olsson som tilldelades ett bubblande pris

PÅSKKÄRRINGAR OCH PÅSKGUBBAR

Alla barn med tillstymmelse till utklädsel fick var sitt påskägg. Vi hoppas att många fler kommer ner nästa år och sveper omkring i Linnélunden när ankorna dansar i bäckens virvlar. Det blev en fin inramning av påskfirandet.

ÖVRIGT

STÄDDAG DEN 14 APRIL 10-15 (OBS ÄNDRAD DAG)

Städdagen har ändrats på grund av dubbla engagemang och kommer därför att hållas den 14 april kl. 10-15. Vi behöver många händer för att göra den nödvändiga uppfräschningen av Badstranden, Linnélunden, Boulebanan och Husbilsparkeringen. Bryggor skall på plats och möbler framtagas. Flaggorna skall hissas. Tag med grensaxar, krattor skottkärror, planteringsspadar och oömma kläder, handskar och stövlar. Kl. 12.30 bjuder vi på korv och fika.

BASTUN (OBS Ändrade tider)

Allmänna öppettider är:
Torsdagar
Dambastu 17-21
Fredagar
Blandbastu 17-21
Lördagar
Blandbastu 15-19

Möjlighet finns till separat omklädningsrum för damer på blandbastudagarna, bredvid HCPtoaletten. För övrigt rekommenderar vi badkläder vid blandbastu. Inga uteskor får användas i Bastun.

För att underlätta bad under den mörka årstiden kommer lämplig strålkastare att placeras på Servicehusets NÖ hörn. En strålkastare har skänkts av Kalle & Gunnel Samuelsson. Skall ned- och intagas efter bruk.

Större varmvattenskapacitet kommer att eftersträvas inför den kommande säsongen.

Kommunen har utlovat spolning av Servicehusets tak som är mossbelagt.

Kostnaderna på allmänna öppningstider är 20 kr för medlemmar och 50 kr för gäster.

Vid enskilda övningar är priset detsamma men då lägst 100 kr per tillfälle. Betalning kan ske med Swish eller kontant.

MUSSLAN

Den fina musslan som stått framför Servicehuset har underhållsbehandlats av Orust Kommun. Stubben som den huggits ur av konstnären Karl Chilcott började ruttna och ett nytt fundament kommer att gjutas nere vid flaggstången där den skall återuppställas nu till våren.

TRÄDAVFALL

Överenskommelse med Kommunen har träffats att inget risavfall får placeras nere vid Husbilsparkeringen mellan 15 april och 15 oktober. Detta innebär att flisning kommer att ske före den 15 april. Efter flisningen, om detta sker före den 15 april, får inget ris påfyllas.

PARKERING AV HUSBILAR

Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning sker via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad. Kommunen har utlovat en husbilsparkeringsskylt. Förhoppningsvis kommer den upp nu i maj.

BOULE I SOMMAR

Den aktiva Boulesäsongen startar efter den 15 april då Boulegruppen träffas för att spika programmet. Skriv gärna upp er på intresselistan vid Boulehuset så att ni kan bli informerade om de aktiviteter som planeras. Vi ser bl.a. fram emot någon form av seriespel där prisutdelning sker vid säsongens slut. Boulegeneral är Jan-Erik Dahlqvist, 0704 89 36 01,jadabox@gmail.com

BADSTRANDEN 2018

Nya regler gäller för praktikantarbetet 2018. Vi liksom alla andra föreningar får ingen tillgång till sommarpraktikanter utan måste själva bekosta detta. Vi har anställt 2 ungdomar att arbeta v25-29 resp. v30-33. Dessa lyckligt utvalda är Karl Björlin och Julia Grindsjö. Båda boende i området och medlemmar i Föreningen.

SIMSKOLA OCH SOMMARPRAKTIKANTER

Julia Blohm med godkänd simlärarutbildning blir årets Simfröken. Hon kommer att assisteras av Rani Hassellöv som därmed får sin praktik för att sedan genomgå simlärarutbildning. Båda dessa bor också i området. Simlärargruppen förstärks tidvis med Julia Grindsjö. Simskolan i år kommer att vara veckorna 30-32 och kostnaderna i år blir följande:

Medlemmar i Föreningen Svanesund 500 kr
Övriga Orustbor 800 kr
Andra deltagare 1000 kr

Märkestagare (ej simborgarmärket) 300 kr

Deltagaranmälan kan göras till jan@forsvanesund.se eller julia.blohm@hotmail.se. Anmälan kan även göras per telefon 0705 164881 eller vi inskrivningen den 23 juli kl. 08.30 vid Badstranden.

VALBORG 30 APRIL

Hör och Häpna kommer till Badstranden i Svanesund den 30 april kl. 20.00 för att sjunga in våren. En vacker och stämningsfull körsång till vårens ära. Gör ett brake i Valborgsmässofirandet och kom ner och lyssna och njut!

ALLSÅNG

Under juli månad på torsdagar kl. 19-21 kommer vi i sedvanlig ordning att arrangera Allsång nere vid Badstranden. Följande dagar är fastlagda: 5/7, 12/7, 19/7 samt 26/7. Mer om programmen kommer att anslås på anslagstavlorna.

ORUST MOUNTAINBIKE GIRO MED MATMÄSSA VID BADSTRANDEN 21 juli

Denna tävling kommer i år att bli större och viktigare. Girot kommer att vara kvalificerande för CYKELVASAN och gå över 55km. Kortare bana på 27,5 km och en bana för de minsta kommer också att iordningställas för att göra denna dag till en Familjedag. Förutom Matmässa kommer även möjligheter att beredas för både Bastu och Boule samt kanske
umgänge med lite udda och ”goa” djur från Orust. Mer information kommer att lämnas på anslagstavlan.

LEKPLATS FÖR DE MINSTA

Utredning pågår kring möjlig lekplats för de minsta nere vid badstranden. Styrelsen väntar på utredningsförslag för att gå vidare i detta ärende.

JULMARKNAD OCH JULGRAN

En utvärdering har gjorts av julaktiviteterna och vi har funnit att intresset för julmarknad är näst intill obefintlig. Vi kommer därför detta år enbart att engagera oss på sedvanligt sätt med julgran (om än i något mindre format) i samarbete med Hemköp och Vägföreningen. Second Hand-butiken planerar för viss aktivitet utanför Butiken kring jul.

SECOND HAND BUTIKEN

Second Handbutiken genererar kapital till Svanesundsföreningen genom engagerade och ideellt arbetande medarbetare. Inte heller i denna verksamhet utgår någon ersättning. Personalen ställer upp på sin fritid. Några övriga bidrag får vi inte heller för denna verksamhet. De önskar bli fler och de vill gärna ha mer att sälja. Kontakta Butiken på Färjevägen när du har något att skänka. Gå gärna in och handla, det finns hela tiden nya intressanta fynd att göra. Erbjud dig att hjälpa till en, två eller fler
dagar. All avkastning går till vår Förening och därmed tillbaka till dig själv. Du kan gå in på Facebook och söka Föreningen Svanesund – klicka på Second Hand så kan du se en del av vad som erbjuds. Normala öppettider är lördagar 10-14, men under högsäsong hålls även öppet på fredagar. Se anslag på dörren.

KARTERING AV SVANESUND

Den gamla kartan över centrala Svanesund är inte längre användbar. Gunnar Persson har fått i uppdrag (erbjudit sig) att göra en uppdatering av denna då många nybyggen och vägdragningar förändrat verkligheten. Han kommer att smyga omkring på vägar, stigar, ängar och kanske trädgårdar för att göra mätningar och anteckningar. Om ni ser honom och blir oroliga så kan ni fråga vad han håller på med för att försäkra er om att det är Gunnar som ni ser.

ANSLAGSTAVLAN

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande eller stående A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.

SVANESUNDSFESTIVALEN 25-29 JULI 2019

Planer och förberedelser för en stor festival i Svanesund 25-29 juli 2019 har påbörjats. Samtal förs med Kommunen och Föreningen har blivit förhandsinformerad. Tanken är att förlägga verksamheten på området kring Servicehuset. Aktiviteter skall pågå från morgon till kväll med varierande materbjudanden och storslagna framträdanden från scen. Området skall inhägnas och Festivalen skall rikta sig mot alla åldrar men vid olika tidpunkter på dygnet. Tankar finns även att anordna någon form av simtävling över fjorden. Kanske även någon regatta med optimister. Idéerna är många och inget är spikat., men en fantastisk PR för Svanesund skulle detta kunna bli.

MEDVERKANDE

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

VI BEHÖVER ERT STÖD!

Årsavgiften för 2018 är fastlagd sedan tidigare och kan omedelbart betalas av envar. 200 kr för enskild medlem, 50 kr för ungdom ≥8 -≤18 och 300 kr för hel familj med barn<18 år, men för 2019 kommer vi att höja avgiften då stödet från Orust Kommun kraftigt reduceras för alla ideella Föreningar. Frågan om ”Husets” framtid är fortfarande dold i dunkel varför Seglarskolan, Stickcaféet, Qigong-gänget och Ukulele kören alla hänger i luften. Skulle dessa försvinna lär det väl i alla fall inte bidraga till högre trivsel och större tillväxt i Svanesund. Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Glöm inte skriva namn, mob och Email på betalning. Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *