SVANESUNDSFESTIVALEN

Planer och förberedelser för en stor festival i Svanesund 25-29 juli 2019 har påbörjats. Samtal förs med Kommunen och Föreningen har blivit förhandsinformerad. Tanken är att förlägga verksamheten på området kring Servicehuset. Aktiviteter skall pågå från morgon till kväll med varierande materbjudanden och storslagna framträdanden från scen. Området skall inhägnas och Festivalen skall rikta sig mot alla åldrar men vid olika tidpunkter på dygnet. Tankar finns även att anordna någon form av simtävling över fjorden. Kanske även någon regatta med optimister. Idéerna är många och inget är spikat., men en fantastisk PR för Svanesund skulle detta kunna bli.