Städning omkring Badplatsen

För att inte samlas för många på varje plats, kommer vi att dela in dom som komma i grupper.

Städ aktiviteten  avser hela badplatsen inte bara lekplatsen.
Då lägger vi i bryggor, reparerar, städar, tar fram möbler etc.