ORUST MOUNTAINBIKE GIRO

Denna tävling kommer i år att bli större och viktigare. Girot kommer att vara kvalificerande för CYKELVASAN och gå över 55km. Kortare bana på 27,5 km och en bana för de minsta kommer också att iordningställas för att göra denna dag till en Familjedag. Förutom Matmässa kommer även möjligheter att beredas för både Bastu och Boule samt kanske
umgänge med lite udda och ”goa” djur från Orust. Mer information kommer att lämnas på anslagstavlan.