Lär dig Casting!

Orust kommuns aktiviteter vid Svanesunds badplats sommaren 2021

Casting är en tävlingsform där man tävlar med fiskespö på land i precission för att komma så nära ett mål som möjligt. Det är öppet för alla åldrar. 
9/7 är du hjärtligt välkommen till Svanesunds badplats mellan klockan 11.00-15.00.