För att delta på årsmötet skall årets medlemsavgift vara betald senast 19 mars 2021