Extra årsmöte

Föreningen Svanesunds Styrelse har sedan den valdes den 15/3 tittat på
möjligheterna att utveckla föreningen.