Erlands lekplats, invigning

Planerad officiell invigning 24 April, Barnens dag.

Trots årstid, väder och pandemin har det varit en välbesökt och uppskattad nyhet för badplatsen, massor med barn och föräldrar som dagligen besöker lekplatsen.

Picknick och grillning vid strand o Linnelunden har blivit ett trevligt inslag nu när man inte kan träffas inomhus pga. FHM restriktioner.

Lekplatsen, Fiskebåten

Artikel på
Lokaltidningen | Stenungsund | Tjörn Orust

”Frida Larsson från Leader Bohuslän, Föreningen Svanesunds nuvarande ordförande Kent Kihl och föreningens tidigare ordförande Jan W Kjellberg vid stranden i Svanesund där föreningens nya fina lekplats håller på att ta form.

En dröm är på väg att gå i uppfyllelse. I fyra år har Föreningen Svanesund önskat och arbetat för en…”

läs mer på
Lokaltidningen | Stenungsund | Tjörn Orust


Nu till helgen skall vi ideella krafter från föreningen hjälpa till att montera ihop Fiskebåten.

 

Erlands lekplats, Status 31 Augusti 2020

Styrelsen har i flera jobbat för att få en lekplats på plats vid stranden.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

Vi fick ett positivt besked på vår projektansökan från Leader södra Bohuslän sent i våras med ett bidrag på 380 000:-, tillsammans med de pengar vi fått från bl.a. Orust sparbank, Folkhälsorådet samt flera privata gåvor gör att vi nu kan realisera lekplatsen.

Orusts Sparbank

Folkhälsorådet

Vi håller nu på att ta in anbud från olika leverantörer av lekplatsutrustning.
Så fort vi får in offerter och vet vilka leveranstider som vi kan förvänta oss kommer vi att sätta spaden i marken.
Slutdatum för projektet är satt till 2020-11-30. Men vi hoppas naturligtvis att kan vara klara tidigare.

Bifogat är en skiss/planide framtagen av Erik Ulvås.

 

Erlands Lekplats, Status 26 Augusti 2020

Hej Svanesund!

Björn och Erik här från Föreningen Svanesund.

Äntligen ska Svanesund få en lekplats! Vi har tidigare i år blivit beviljade EU-pengar via organisationen Leader.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

Dessutom har vi fått gåvor från näringsliv och privatpersoner i Svanesund. Så nu är vi redo att börja bygga!

Orust kommun har angivit oss en yta på ca 200 m2 här vid badplatsen, precis intill där den gamla mini-golfbanan låg för er som minns det… Ytan är markerad med svarta pinnar om ni vill komma förbi och kolla.

Planen är att dela in lekytan i fyra olika zoner, där varje zon är avsedd för en specifik åldersgrupp. Zonerna ska omgärdas av med en gångväg, vilket också kommer att göra lekplatsen tillgänglig.

Zon 1 är tänkt de minsta barnen, med sandlåda och ev. lekhus.

Zon 2 har vi tänkt ska bestå av olika typer av gungor.

Zon 3 har vi tänkt att ha olika s.k. fjädergungor.

Zon 4 är till för de äldre barnen, med klätterställning och rutschkana.

Lekplatsen kommer att heta ”Erlands Lekplats”, efter ”Erland på Tappen”. Planen är att sätta spaden i marken i september, och invigning kommer att ske våren 2021.

Men innan vi spikar layouten och vilka leksaker vi ska ha så vill vi ha era åsikter! Vad vill ni att lekplatsen ska innehålla? Intill den här filmen har vi en skiss på hur vi tänkt den övergripande layouten.

Kommentera här nedan vad ni vill att lekplatsen ska innehålla, så har vi med det i åtanke när vi spikar den slutliga layouten. Vi vill gärna veta vad barnen i Svanesund vill ha på sin lekplats, så låt era barn göra teckningar på lekplatsen och posta en bild på teckningen nedan i kommentarsfältet. Det går också bra att maila oss på lekplats.

Stöd lekplatsen 

Stöd lekplatsen genom att sätta in ditt bidrag på Swish 1236158489 eller Bg 632-0352.  Skriv namn, E-mail eller tfn och Lekplats på inbetalningen.
En tavla kommer att sättas upp med namn på dem som skänker 2000 kr eller mer .

LEKPLATSEN kommer att heta Erlands Lekplats.   

Önskar du kontakt om detta vänd dig till Styrelsen.

Hitintills har följande medel beviljats eller redan betalats:

  • Jordbruksfonden 380.000
  • Orust Sparbank 50.000
  • Folkhälsorådet/Orust 30.000
  • Erland Rydéns Minne 22.950
  • Orustbostäder 6.000
  • Indus Sverige AB 4.000
  • JWK AB 2.000
  • Rune Lea 2.000
  • Salong Petra 2.000

Nytt projekt i Svanesund  – stort bidrag till lekplatsen klart

Nytt projekt i Svanesund  – stort bidrag till lekplatsen klart
Leader Södra Bohusläns styrelse har beviljat 380.000 kronor ur Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Föreningen Svanesund har under en längre tid arbetat med att göra det möjligt att anlägga en lekplats för mindre barn i Svanesund och på så vis skapa en naturlig mötesplats i anslutning till badplatsen.
Platsen ska vara tillgänglig för alla och inbjuda till möten mellan människor och generationer. Mötesplatser stärker det lokala engagemanget och trivseln i samhället och projektet bidrar till att skapa en levande och socialt hållbar del av Bohuslän.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

(ur Pressmeddelande april 2020)

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras förutom av staten och kommunerna i området av EU:s Landsbygd –, Social- och Regionalfonder. Privat-, ideell- och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar med leadermetoden och utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området.