Städdag på stranden

2020

Vi kommer att ha städdag på stranden lördagen den 10 oktober, då vi tar upp bryggor, flyttar in möbler etc. Mer information om detta kommer då vi närmar oss städdagen.

BADSTRANDEN 2018

BADSTRANDEN 2018
Vi liksom alla andra föreningar fick ingen tillgång till sommarpraktikanter utan måste själva bekosta detta.
Karl Björlin och Julia Grindsjö var anställda av Föreningen under v25-29 resp. v30-33.
Båda boende i området och medlemmar i Föreningen.