Boule Gäster

GÄSTER

Du är välkommen att använda banan om du har egna klot. Se avgift nedan.
Du ansvarar för ordningen.
Du kan också låna banan med full utrustning och få tillgång till:

Låneklot och kratta
Banrep
Poängtavlor
Stolar m.m.

Avgift till föreningen:  20 kronor per person och timme
Kontant betalning i biljetthuset intill eller Swish 1236158489
Nyckelkod till boulehuset: Se info Medlemsinformation

OBS! Medlemmar har förtur.

Du kan bli årsmedlem i Föreningen Svanesund
250 kr för enskild medlem
400 kr för hel familj inkl. barn <18 år
50 kr för barn ≥ 8 -18 år
och få spela hur mycket du vill och ta del av föreningens alla aktiviteter
Medlemskapet bidrar också till skötsel av vår vackra badplats.
Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7, Swish 1236158489 Bankgiro 632-0352