Stöd lekplatsen 

Stöd lekplatsen genom att sätta in ditt bidrag på Swish 1236158489 eller Bg 632-0352.  Skriv namn, E-mail eller tfn och Lekplats på inbetalningen.
En tavla kommer att sättas upp med namn på dem som skänker 2000 kr eller mer .

LEKPLATSEN kommer att heta Erlands Lekplats.   

Önskar du kontakt om detta vänd dig till Styrelsen.

Hitintills har följande medel beviljats eller redan betalats:

  • Jordbruksfonden 380.000
  • Orust Sparbank 50.000
  • Folkhälsorådet/Orust 30.000
  • Erland Rydéns Minne 22.950
  • Orustbostäder 6.000
  • Indus Sverige AB 4.000
  • JWK AB 2.000
  • Rune Lea 2.000
  • Salong Petra 2.000