Nytt projekt i Svanesund  – stort bidrag till lekplatsen klart

Nytt projekt i Svanesund  – stort bidrag till lekplatsen klart
Leader Södra Bohusläns styrelse har beviljat 380.000 kronor ur Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Föreningen Svanesund har under en längre tid arbetat med att göra det möjligt att anlägga en lekplats för mindre barn i Svanesund och på så vis skapa en naturlig mötesplats i anslutning till badplatsen.
Platsen ska vara tillgänglig för alla och inbjuda till möten mellan människor och generationer. Mötesplatser stärker det lokala engagemanget och trivseln i samhället och projektet bidrar till att skapa en levande och socialt hållbar del av Bohuslän.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

(ur Pressmeddelande april 2020)

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt som den beslutar om finansieras förutom av staten och kommunerna i området av EU:s Landsbygd –, Social- och Regionalfonder. Privat-, ideell- och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar med leadermetoden och utifrån en lokalt framtagen utvecklingsstrategi för området.