Erlands lekplats, Status 31 Augusti 2020

Styrelsen har i flera jobbat för att få en lekplats på plats vid stranden.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

Vi fick ett positivt besked på vår projektansökan från Leader södra Bohuslän sent i våras med ett bidrag på 380 000:-, tillsammans med de pengar vi fått från bl.a. Orust sparbank, Folkhälsorådet samt flera privata gåvor gör att vi nu kan realisera lekplatsen.

Orusts Sparbank

Folkhälsorådet

Vi håller nu på att ta in anbud från olika leverantörer av lekplatsutrustning.
Så fort vi får in offerter och vet vilka leveranstider som vi kan förvänta oss kommer vi att sätta spaden i marken.
Slutdatum för projektet är satt till 2020-11-30. Men vi hoppas naturligtvis att kan vara klara tidigare.

Bifogat är en skiss/planide framtagen av Erik Ulvås.