Extra årsmöte onsdag 26 augusti 2020 kl 18.00 vid LO Cykelsport

EXTRA  EXTRA – Anmäl dig till mötet om att utveckla föreningen
Extra årsmöte onsdag 26 augusti 2020 kl 18.00 vid LO Cykelsport.
Föreningen Svanesunds Styrelse har sedan den valdes den 15/3 tittat på
möjligheterna att utveckla föreningen.
Vår Second Hand har aviserat att dom skulle behöva större lokal och i
samband med det såg vi att det saknas lokal som gör att vi kan skapa
aktiviteter i samhället året runt. Vi har även en ambition att i
framtiden erbjuda aktiviteter för ungdomar i Svanesund.
Vi har tittat på möjligheten att förvärva fastigheten ”LO Cykelsport”

och fått lånelöfte från Orust Sparbank. Innan vi går vidare vill vi höra
hur du som medlem i Föreningen Svanesund ställer dig till ett eventuellt
köp och en utveckling av vår förening.
Kan du inte själv närvara går det bra att lämna fullmakt. Hör av dig så
skickar vi ett underlag. Vi beaktar Folkhälsorådets regler om max 50
personer vid möte och därför vill vi att du anmäler om du kan närvara.
Anmäl dig på info@forsvanesund.se

Har du några frågor, ring eller mejla till vår ordförande Kent Kihl
0721-926090