Information (7) från Styrelsen

Boulbanan

Boulbanan får användas gratis av medlemmar och förbokning kan göras av medlemmar i Föreningen Svanesund. Klot, krattor och banlinor finns i Boulehuset. Medlemmar kan erhålla dörrkoden genom att kontakta undertecknad på mob 0705 164881 eller Email jan@forsvanesund.se

Medlemmarna har alltid förtur men pågående spel skall avslutas inom pågående hel timme.

Icke medlemmar kan spela mot en avgift av 20:- per spelare och timme. Avgiften erlägges via Swish 1236158489 eller kontant i kuvert som lägges i Parkeringsbrevlådan. Ange Boule, namn, dag och Emailadress alt. Mobilnummer.

 

Organiserade Bouleaktiviteter kommer att arrangeras under perioden april september. Mer information om detta kommer att skickas ut i april.

Stort tack till de som hjälpte till: Rune Fredriksson, Kalle Samuelsson, Gunnel Samuelsson, Wiveka Olsson, Jan-Erik Dahlqvist, Claes Rosén och Leif Grindsjö

Bastun

Bastun får användas av alla medlemmar mot en avgift på 20:- per person och gång. Vid våra allmänna öppettider gäller ingen begränsning i deltagarantal. Vid övriga tidpunkter då någon vill låna bastun skall antalet medlemmar vara minst 5 (20.- per person), icke medlemmar minst 2 (50:- per person), enskild bokning minst 1 (100:-).

Bastutiden beräknas vara 3 timmar varav 1 timme är uppvärmning.

Förbokning kan ske på härför uppsatt kalender i omklädningsrummet. Avgift erlägges vis Swish 1236158489 eller kontant i kuvert som läggs i brevlåda i omklädningsrummet. Märk med Bastu, namn dag och Emailadress alt mobilnummer)

Det åligger bokningsansvarig att tillse att bastun avstängs och städas. Icke godkänd städning debiteras med 200:-.

Nyckel till bastun och ytterdörrar till dusch och omklädningsrum kan av medlemmar kvitteras ut hos undertecknad mot erläggande av 200:-. Vid återlämnandet i framtiden återbetalas 100:-.

Icke medlemmar kan kvittera ut nyckel hos undertecknad på Ängslyckevägen 8 mot en deponeringsavgift på 200:- som återbetalas i sin helhet vid återlämnandet (obligatoriskt).

Allmänna öppettider är:

Fredagar

Dambastu 17-18

Blandbastu 18-19

Herrbastu 19-20

Lördagar

Blandbastu 15-17

OBS inga uteskor får användas i bastun.

Stort tack till de som hjälpte till: Sig Börjesson, Lars Isaksson, Kalle Samuelsson, Claes Rosén, Claes Ringqvist, Jörgen Öbom, Wiveka Olsson och Uno Friberg.

Musslan

Den fina musslan som stått framför Servicehuset har sågats ner och kommer att underhållsbehandlas av Orust Kommun på vår begäran. Stubben som den huggits ur av konstnären Karl Chilcott började ruttna och ett nytt fundament kommer att gjutas nere vid flaggstången där den skall återuppställas.

Trädavfall

Liksom förra året tillåter vi att ni lägger trädavfall på utsidan av parkeringsplatsen mot norr under tiden 15 november till 1 april. OBS endast trädavfall och inget annat. Inga löv, inga metallbitar, inga stenar och inget papper m.m. OBS !Inga rotsystem med sten och grus.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning sker via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad.

Kommunen har utlovat en husbilsparkeringsskylt.

Lotteriboden

Vår lotteribod nere vid Hemköp kommer under våren försöksvis att placeras där glasskiosken nu står. Denna skall efter skadegörelsen borttagas. Här kommer vi att aktivera lotteriförsäljning som även kommer att ske inom Hemköps väggar i entrén. Hemköp kommer att tillhandahålla priser för detta i form av matkorgar och kaffepaket.

Badstranden 2018

Nya regler gäller för praktikantarbetet 2018. Vi liksom alla andra föreningar får ingen tillgång till sommarpraktikanter utan måste själva bekosta detta. Vi planerar att göra så med 1 person alternativt 2 personer under perioden 15 juni- 15 aug. Detta kommer att tära på vår kassa men är ett nödvändigt ont som förhoppningsvis kan kompenseras med fler betalande medlemmar och fler bidragsgivare för detta ändamål. Intresserade ungdomar kan anmäla sig till undertecknad via Email jan@forsvanesund.se eller mob 0705164881.

Vad som gäller för simskolan vet vi inte vid skrivande stund. Detta kanske betraktas som en kommunal angelägenhet och därmed kan kanske simlärarassistenter undantagas. Om inga sommarpraktikanter tilldelas oss måste vi överväga att inte längre ha någon simskola.

Äggkastning och förstörelse

De problem vi haft under 2017 föreföll bli lösta efter diskussioner med ungdomarna och deras föräldrar. Bilolyckan är utredd och ersättning har till stor del erhållits för att kunna köpa ny flaggstång. Den tejpade mopeden är rentvättad.

Äggkastande ungdomar skall under våren bidraga till att rengöra fasader och fönster.

Tyvärr har dock ytterligare äggkastning konstaterats mot ordförandens hus. Vid två tillfällen har ytterligare 5-6 ägg smetat ner fasaden. Detta har skett den 17 september kl 01.20 och den 10 november kl. 00.00. Båda händelserna har polisanmälts. Det förefaller som om några av de inblandade ungdomarna och deras föräldrar inte tar problemen på fullaste allvar. Vid sista tillfället har äggen uppenbart kommit från kylskåpet då såväl kokta som okokta ägg använts. Hur skall vi göra föra att denna typ av trakasserier skall upphöra? Hur skall vi få ungdomar att sluta slänga skräp på bladplatsen genom att slänga ut skräp från tillfälligt parkerade fordon? Vi är öppna för alla förslag.

Julpynt

Som vanligt kommer vi att bidraga med en julgran på torget i Svanesund. Detta gör vi tillsammans med Hemköp och Vägföreningen. I år skall vi sätt lamporna lite högre upp så att de stöldbegärliga glödlamporna får sitta i fred. Vi kommer också att deltaga i julmarknaden med musik och lotteri samt kaffe och korvförsäljning. Vi kommer även att närvara i årets julmarknad den 15 december kl. 14-19 framför Hemköp. De som önskar deltaga med egna stånd ombedes kontakta undertecknad för samordning. (0705 164881)

PLANER FÖR DET NYA ÅRET

Lekplats för de minsta

Lekplatsgruppen har nu kommit igång och utreder lämpligaste platsen för denna. Vi inriktar oss i första hand på 2-6 åringar i närheten av Badplatsen. En projektkalkyl skall upprättas som skall nagelfaras av styrelsen före start. Självfallet måste vi även begära byggnadslov och ha en dialog med de närboende. Fler människor året runt vid Badplatsområdet vore något att drömma om.

Allsång med knytkalas i ”Huset”

Under förutsättning att vi kan få ”låna” huset 3 kvällar i januari-mars kommer vi att arrangera Allsång med knytkalas, alternativt försäljning av kaffe och korv.

Linnélunden

Ett projekt har uppstartats för att göra Linnélunden ännu vackrare. Uppröjningen är klar men området måste hela tiden hållas efter och någon form av ingångsportal diskuteras.

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik har extra öppettider på fredagar nu till jul från den 10 november till 15 december kl. 16-18. Här kan ni hitta fina julklappar och mycket julpynt.

Som vanligt är det öppet varje lördag kl. 10-14.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Duck-race

Den på kontinenten så populära företeelsen att släppa iväg ett stort antal gula ankor i en bäck kan komma att genomföras även i Svanesund. Vi har en bäck som i april normalt har mycket vatten som forsar. Här kan vi kanske starta en sådan tävling där deltagarna köper varsin numrerad anka av Föreningen Svanesund och på en given signal skickas alla ankor iväg utför bäcken där första ankan ner till havet vinner ett storslaget pris. Detta är nog ett lämpligt påskgöra i slutet av mars 2018.

Städdag den 21 april 10-14

Lördagen den 21 april har vi städdag nere vid stranden. Servicehuset skall vårstädas och området klippas och förberedas för sommaren. Alla möbler skall tas fram. Viss målning måste sannolikt göras och bryggorna med stegar sjösättas

Vi bjuder deltagarna på Busmorskaffe, bullar, dricka och korv.

Anslagstavlan

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan@forsvanesund.se

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

Vi behöver ert stöd !
Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.