Information (5) från Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vi påminner återigen om att Årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas. Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi snarast. I princip är årsavgifterna den enda säkra intäkt vi har för att täcka de utgifter vi har för att göra Svanesund till en trevlig plats att bo på. Vi har fortfarande noterat att ett stort antal medlemmar ännu inte betalat sina avgifter. Nu är sommaren här och många använder badstranden och senare även Simskolan. Årsavgifterna behövs för att täcka de omkostnader vi har för att hålla Badstranden i form med bl.a. toaletter och dusch men även för att täcka kostnaderna för Bastuinredningen och kanske även en Boulebana.

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

Projekt under 2017

Vi önskar få fler frivilliga att hjälpa oss

ARBETSNAMN Ansvarig
Simskolegruppen (v30-v33) (Handledning, ekonomi, planering) Jan W Kjellberg
Ungdomsgruppen (Handledning av sommarpraktikanter)
(Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Lars Isaksson, Kalle Samuelsson, Lena Johansson, Birgitta Drummond, Owe Teichter, Martin Samuelsson, Claes Ringqvist)
Jan W Kjellberg
Lekplatsgruppen (Planering och administrering av Lekplats för barn) (Pauline Öhrn, Ursula Johansson, Kerstin Göthlin) Pauline Öhrn
Bygg-gruppen (Bryggor och reparationer)
(Rune Fredriksson, Anders Åkerström, Stig Börjesson, Lars Isaksson, Gunnar Bergenholtz, Birgitta Bergenholtz, Lars Sirnemark,
Claes Ringqvist (el))
Rune Fredriksson
Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning) (Jörgen Öbom, Anders Åkerström, Owe Teichter, Gunnel Samuelsson, Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Bengt Torstensson, Karin Olsson, Kerstin Göthlin) Jörgen Öbom
Flaggruppen (Flaggning, underhållning flaggor) Caroline Kragh
Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik) (Martin Samuelsson, Gunnel Samuelsson, Jörgen Öbom, Kalle Samuelsson, Kerstin Göthlin) Martin Samuelsson
Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning) (Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Bengt Torstensson, Caroline Kragh) Kalle Samuelsson
Bastugruppen (Organisation, drift, städning) Jan W Kjellberg
Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning) (Birgitta Johansson, Hartmut Bohlen, Monica Bohlen, Lena Johansson, Betty Ramtzén, Maj Börjesson Birgitta Johansson

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara styrelseledamöter. Bl. a. att styra ungdomsgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 8 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren, hel och fin varje morgon.

Linnélunden

Slutlig uppröjning av Linnélunden har skett och finstädning sker av sommarpraktikanterna i juli. Inget trädavfall får läggas vid parkeringen för Husbilar.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar har startats upp. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning kan ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad. Husbilsparkering på befintliga parkeringsplatser vid Sesterviksvägen och
framför ”Huset” där Segelsällskapet huserar är inte tillåtet och skyltar kommer att sättas upp med det budskapet.

Allsång på Stranden

Två Allsångskvällar har redan gått av stapeln med många besökare. Om vädret varit gynnsammare hade många fler kommit. Goda förutsättningar för fint väder föreligger till den 20 juli kl 19.00 på Badstranden i Svanesund då Daga Lundsten med ackompanjemang kommer för att leda denna kväll.

Avslutningskvällen den 27 juli kl 19.00 är åter Los Dos Amigos med Martin och Jörgen tillbaka. Liksom tidigare kommer vi att ha försäljning av glass, korv, läsk och kaffe. Vi kommer även att ha lotteri. Ta med er vänner och barn för att lyssna och sjunga.

Glasskiosken på torget

Föreningen Svanesund administrerar under juli och augusti glassförsäljningen från Glasskiosk utanför Hemköp. Fawda Karimi från Afganistan hjälper oss med detta. Gå gärna ner och köp en lösglass av honom. Vi har ett stort utbud av smaker.

Badstranden 2017

Servicehuset är helt öppet 09.00-14.00. Från 14.00-18.00 är några toaletter inklusive hcp-toaletten samt dusch och urinoir öppna. Hcp-toaletten är öppen dygnet runt.

Vid vackert väder kommer vi att sälja korv, glass och kaffe i vårt kioskutrymme på baksidan av Servicehuset (mot vattnet).

Vi vill gärna att alla hjälps åt att plocka upp skräp och undvika nedskräpning. Fimpar tar vi med hem eller lägger i sopkassarna. Papperskorgar kommer att vara uppställda som vanligt och skall användas. Skräpcontainrarna på södra gaveln är till för de badande, husbilar och besökande båtar. Det är inte en plats för hushållsavfall. Otillåten användning kommer att beivras. Tyvärr har vi noterat att ett antal bilar kör ner med sopor vilket alltså inte är tillåtet. Hjälp oss gärna att påpeka detta om så sker.

Skulle vår service svikta eller är det något ni vill att vi skall förbättra så hör av er till undertecknad så skall vi se vad som kan göras inom ramen för vår ekonomi.

Simskolan v30-33

Simläraren i år heter Simon Akervall. Sommarpraktikanter som kan hjälpa honom finns på plats veckorna 30-33. Priset är i huvudsak oförändrat enligt nedanstående uppställning

400 kr för medlemmar
600 kr för övriga Orustbor
800 kr för övriga
250 kr för alla enbart märkestagning (gäller inte simborgarmärket på simborgarmärkets dag)

Simskolan börjar den 24 juli kl 09.00-10.00 då betalning skall ske. Föranmälan kan ske till jan.w@kjellberg.org redan nu.

Simborgarmärkets dag är den 19 juli 10-14 då alla i byn bör komma för att ta detta märke. Att kunna simma 200 meter kan vara livsavgörande! Orust kommun bjuder på märket och ingen avgift tas för denna märkestagning.

Den 2 augusti kl 13.00 kommer Räddningstjänsten att demonstrera Hjärt- och Lungräddningsutrustningen samt ge råd till hur vi skall undvika olyckor vid badet.

Vi rekommenderar alla som har tid att komma ner till stranden den tiden. När man står inför fakta och måste använda HLR-maskinen är det bra att ha testat den utan stress.

Avslutning sker fredagen den 18 augusti.
Har ni frågor så ring eller maila Jan W Kjellberg 0705-164881, jan.w@kjellberg.org

Sommaraktivitet för barn

Den 5 juli hade vi en mycket lyckad dag i hoppborgen för barn. Ett stort antal barn hoppade och hade skoj i flera timmar. Vi riktar ett tack till Kommunen som bekostade detta. Vi vill gärna ha flera aktiviteter av denna sort.

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Nu har även Kommunen gått ut med en enkät om hur vi vill att Svanesunds Centrum skall utformas.

Gå gärna ihop i grupper och diskutera ihop er, men även individuella svar kommer naturligtvis att beaktas. Rapportera till Självservice under ” Ta en stund för Svanesund” www.orust.se
Själv tycker jag att centrum måste förtätas med hyreshus och bostadsrätter så att det blir mer liv dygnet runt i centrum. Ett Seniorboende efterlyses och självfallet fler butiker, närsjukvård och apotek. Med många fler boende i centrum kan detta uppnås.

Lekplats för de minsta

Lekplatsgruppen har nu kommit igång och utreder lämpligaste platsen för denna. Vi inriktar oss i första hand på 2-6 åringar i närheten av Badplatsen. En projektkalkyl skall upprättas som skall nagelfaras av styrelsen före start. Självfallet måste vi även begära byggnadslov och ha en dialog med de närboende. Fler människor året runt vid Badplatsområdet vore något att drömma om.

Boulebana har efterfrågats

Det har kommit till vår kännedom att flera nyinflyttade familjer saknar Boulebana. Man är van från besök i södra Europa att detta är en naturlig samlingsplats för de boende och någon annan naturlig samlingsplats finns inte förutom den planerade Bastun i Servicehuset. Alla känner inte för att basta och vinterbad så en Boulebana kanske är ett lämpligt alternativ för andra grupper. Vi har mark och stugor för sådan verksamhet så ämnet kommer att behandlas igen inom styrelsen och vi återkommer i detta ärende.

Bastu i Servicehuset

Vi efterlyser 2 st dörrar att sättas in i Servicehuset. Vem har sådana på vinden, i garaget eller i rivningshuset? Dimension på bredden 60-70 cm. Inomhusdörrar.

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjôta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Vi behöver snickarglada pensionärer som kan hjälpa till att snickra ihop Basun när dörrarna kommit på plats. Kontakta Jan W Kjellberg på 0705-164881 eller via Email jan.w@kjellberg.org

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är i juli öppen torsdagar 16-19, fredagar 15-18 och lördagar 10-14. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era då vi har då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Orust Mountain Bike Giro

OMBG kommer att arrangeras den 22 juli med start nere vid Servicehuset. Här kommer även en lokal matmässa att äga rum. Föreningen Svanesund kommer denna dag att ha öppet och sälja glass, kaffe, korv och smörgåsar. Vi hoppas och tror att över 1500 personer bevistar detta evenemang och deltaga i tävlingarna för alla kategorier. Organisationen för detta Giro kommer att sätta upp affischer med mer information och bansträckningar. Detta blir en stor folkfest i Svanesund!

Vädjan till föräldrar.

Vi har sett en klar förbättring vad beträffar renhållning efter motorträffar nere på badstranden. Tack för det! Här har uppenbart vår vädjan till föräldrarna tagit skruv.

Dessvärre har ni förmodligen sett vad som hänt med en stulen bil. Den kördes ner av några ungdomar och körde över vår infarts flaggstång som vält och gått i bitar. Detta hände söndagen den 9 juli kl. 23.30. Minst 3 ungdomar sprang ifrån olyckan via Servicehuset och ut på Färjevägen där de försvann. Händelsen är polisanmäld som olovlig körning, stöld och smitning. Bilen har ”lustigt nog” fått en parkeringsbot på 500 kr av Securitas. Ja det är väl ingen tvekan att denna parkering bör bötfällas!

Alla tre punkterna kan resultera i kännbara straff. Allvarligare är dock att olyckan kunnat medföra skador på andra ungdomar som var närvarande. Kraften i krocken som fått flaggstången att knäckas och välta samt bilens placering efterolyckan tyder på oskicklighet och hög fart.

Föreningen har ingen möjlighet att flytta bilen då den är polismärkt och inte får röras. Orust Kommun är inkopplad och har beslutsrätten. Som bilen nu står upplyft kan den förorsaka allvarlig skada om den faller ner då ungdomar lockas att öppna dörrar och gunga på bilen. (Bilen får inte röras av obehörig!!).

Vem står för kostnaderna? Om inte en anonym inbetalning på 5000 kr kommer in på vårt konto Bankgiro 632-0352 blir det naturligtvis Föreningen Svanesunds kassa som tankas. Det motsvarar 25 årsavgifter som hade kunnat användas till något mycket bättre till glädje för många.

Vi kan också konstatera att vid ungefär samma tid kl 23.50 den12 juli bombarderades Föreningen Svanesunds ordförandes hus och bil av minst 6 råa ägg. Kan det finnas ett samband mellan händelserna och tidpunkten då dessa ungdomar roar sig på andras bekostnad och stör nattron för många? Kan det vara ett försök att stoppa vår strävan att få slut på de nattliga oljuden och föstörelseräderna?

Vi minns att samma sak hände året 2016 då ordförandens trädgård och bil belamrades av skräp och tomburkar.

Även denna gång har en polisanmälan gjorts och rubricerats som skadegörelse. Det dröjer inte länge innan dessa ungdomar nås av lagens långa arm och då blir det mycket att stå till svars för. Vi tror inte det är många som ägnar sig åt denna typ av verksamhet, men innan de ansvariga ertappats måste tyvärr hela gruppen betraktas som potentiella medhjälpare. Ungdomarna sinns emellan vet vilka de skyldiga är och det vore en välgärning om någon rakryggad informerade oss om detta! Varför skall några rötägg förstöra för en hel grupp?

Anslagstavla

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan.w@kjellberg.org

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

Vi behöver ert stöd !
Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.