Information (4) från Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vi påminner om att årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas. Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi snarast. I princip är årsavgifterna den enda säkra intäkt vi har för att täcka de utgifter vi har för att göra Svanesund till en trevlig plats att bo på. Vi har noterat att ett stort antal medlemmar ännu inte betalat sina avgifter. Nu är sommaren här och många använder badstranden och senare även Simskolan. Årsavgifterna behövs för att täcka de omkostnader vi har för att hålla Badstranden i form med bl.a. toaletter och dusch.

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH TELEFONNUMMER/EMAIL PÅ INBETALNINGEN.

Betala gärna omedelbart så slipper vi allt besvär med ytterligare påminnelser. I dagsläget är ju räntenivån så låg att man ändå inte får någon eller obetydlig ränta på pengarna.

Våra ansträngningar förra året medförde att kassan är återställd och skall nu byggas upp ytterligare för att täcka oförutsedda händelser på bryggor och badstrand och andra planerade aktiviteter till glädje för våra medlemmar.

Projekt under 2017

Vi önskar få fler frivilliga att hjälpa oss

ARBETSNAMN Ansvarig
Midsommargruppen (Stången, musik, lekar, försäljning, lotteri)
(Kalle Samuelsson, Lars Isaksson. Inger Marie Eriksen, Martin Samuelsson)
Jörgen Öbom
Simskolegruppen (v30-v33) (Handledning, ekonomi, planering) Jan W Kjellberg
Bygg-gruppen (Bryggor, bastu, fönster, reklamtavla, målning)
(Anders Åkerström, Stig Börjesson, Lars Isaksson, Gunnar Bergenholtz, Birgitta Bergenholtz, Lars Sirnemark)
Rune Fredriksson
Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning, flaggor) (Anders Åkerström, Owe Teichter, Gunnel Samuelsson, Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Bengt Torstensson, Karin Olsson, Kerstin Göthlin) Jörgen Öbom
Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik)
(Gunnel Samuelsson, Jörgen Öbom, Kalle Samuelsson, Kerstin Göthlin)
Martin Samuelsson
Ungdomsgruppen (Handledare till sommarpraktikanter v25-v33) Lars Isaksson, Lena Johansson, Owe Teichter, Jörgen Öbom,
Martin Samuelsson, Birgitta Drummond, Anders Arnholm, Kalle Samuelsson, Claes Ringqvist)
Jan W Kjellberg
Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning)
(Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Bengt Torstensson, Caroline Kragh)
Kalle Samuelsson
Bastugruppen (Organisation, drift, städning) Jan W Kjellberg
Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning) (Hartmut Bohlen, Monica Bohlen, Lena Johansson, Betty Ramtzén,
Maj Börjesson)
Birgitta Johansson
Lekplatsgruppen Pauline Öhrn

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara en styrelseledamot. Bl. a. att styra ungdomsgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 8 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren, hel och fin varje morgon.

Linnélunden

Slutlig uppröjning av Linnélunden har skett och finstädning sker av sommarpraktikanterna i juni-juli. Det avfall som ligger kvar hämtas inom kort av kommunen.
Inget mer trädavfall får läggas vid parkeringen för Husbilar.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar har startats upp. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning kan ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad.

Midsommarfirande

Midsommarfirandet sker i år den 23 juni kl 13-15.
Vi klär och reser stången torsdagen den 22 juni kl. 18-20 och vill då ha hjälp av både vuxna och barn.
På Midsommarafton träffas vi för att fira med dans runt Stången, Femkamp, Fiskdamm, Lotteri och förtäring på sedvanligt sätt.

Allsång på Stranden

Under juli den 6, 13, 20 och 27 kommer vi att ha Allsång på Stranden kl 19.00 under ledning av våra egna förmågor. Den 20 juli kommer Daga Lundsten med ackompanjemang. Liksom förra året kommer vi att ha försäljning av glass, korv, läsk och kaffe. Vi kommer även att ha lotteri. Ta med er vänner och barn för att lyssna och sjunga.

Glasskiosken på torget

Föreningen Svanesund Kommer under juli och augusti att administrera glassförsäljningen från Glasskiosk utanför Hemköp.

Badstranden 2017

Vi öppnar Servicehuset efter städdagen den 27 maj men full service börjar vecka 25 (Midsommarveckan) då våra sommarpraktikanter börjar sin tjänstgöring och därmed är dusch och toalett tillgängliga. Vid vackert väder kommer vi att sälja korv, glass och kaffe i vårt kioskutrymme på baksidan av Servicehuset (mot vattnet).

Vi vill gärna att alla hjälps åt att plocka upp skräp och undvika nedskräpning. Papperskorgar kommer att vara uppställda som vanligt och skall användas. Skräpcontainrarna på södra gaveln är till för de badande, husbilar och besökande båtar. Det är inte en plats för hushållsavfall. Otillåten användning kommer att beivras. Tyvärr har vi noterat att ett antal bilar kör ner med sopor vilket alltså inte är tillåtet. Hjälp oss gärna att påpeka detta om så sker.

Simskolan v30-33

Simläraren i år heter Simon Akervall. Sommarpraktikanter som kan hjälpa honom finns på plats veckorna 30-33. Priset är i huvudsak oförändrat enligt nedanstående uppställning

400 kr för medlemmar
600 kr för övriga Orustbor
800 kr för övriga
250 kr för alla enbart märkestagning (gäller inte simborgarmärket på simborgarmärkets dag)

Simskolan börjar den 24 juli kl 09.00-10.00 då betalning skall ske. Föranmälan kan ske till jan.w@kjellberg.org redan nu.

Simborgarmärkets dag är den 19 juli 10-14 då alla i byn bör komma för att ta detta märke. Att kunna simma 200 meter kan vara livsavgörande! Orust kommun bjuder på märket och ingen avgift tas för denna märkestagning.

Den 2 augusti kl 13.00 kommer Räddningstjänsten att demonstrera Hjärt- och Lungräddningsutrustningen samt ge råd till hur vi skall undvika olyckor vid badet.

Avslutning sker fredagen den 18 augusti.
Har ni frågor så ring eller maila Jan W Kjellberg 0705-16488, jan.w@kjellberg.org

Sommaraktivitet för barn

Den 5 juli bjuder kommunen på sommaraktivitet på gräsplanen vid Servicehuset. Hoppborgar kommer att uppmonteras och under kvalificerad övervakning kommer alla barn att kunna roa sig stort. Planera in denna dag som en familjedag på stranden. Vi håller tummarna att vädret blir det allra bästa!

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Lekplats för de minsta

Vi har inte fått in några adresser till de som är intresserade av att hjälpa till med lekplats i Svanesund. Styrelsen avvaktar därför ytterligare åtgärder tills en grupp bildats som påtar sig ansvaret att föreslå plats, undersöka myndighets- och säkerhetskrav samt lämna in en investeringskalkyl till styrelsen. Gemensamt med styrelsen kontaktas kommunen för diskussion och begäran om bygglov mm.

Bastu i Servicehuset

Kommunstyrelsen har godkänt ett Tilläggsavtal till befintligt Nyttjanderättsavtal till Servicehuset för Föreningen Svanesund. Bygg-gruppen kommer att göra en kalkyl på byggkostnaderna. Ett bastuaggregat har redan skänkts till föreningen och vi efterlyser nu 2 innerdörrar med karm i dimension 190-200 x 70-80 cm. Vem har några sådana hemma eller är beredda att skänka detta till föreningen?

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjôta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är öppen alla lördagar 10-14 och sommartid (juli) även på fredag eftermiddag 14-18. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era saker på lördagar då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Orust Mountain Bike Giro

OMBG kommer att arrangeras den 22 juli med start nere vid Servicehuset. Här kommer även en lokal matmässa att äga rum. Föreningen Svanesund kommer denna dag att ha öppet och sälja glass, kaffe och smörgåsar. Vi hoppas och tror att över 1500 personer bevistar detta evenemang och deltaga i tävlingarna för alla kategorier. Organisationen för detta Giro kommer att sätta upp affischer med mer information och bansträckningar. Detta blir en stor folkfest i Svanesund!

Vädjan till föräldrar.

Senaste veckan har vid ett flertal tillfällen ungdomar grisat ner på parkering och badstrand. Senast den 17 juni upphittades dessutom ett luftgevär i gräset. Polisen är inkopplad och har beslagtagit vapnet. DETTA ÄR ALLVARLIGT! Även ett luftgevär kan åstadkomma förödande skador om det i fyllan och villan handhas ovarsamt.

Under söndagsnatten slogs en soffgrupp sönder och brädor från bordet saknas. Måste repareras av oss och betalas av medlemmarna. Detta är inte ok!!

Vi ber er att tala ut med era barn om detta så att vi får en lugn sommar! Skall det vara så svårt att plocka upp efter sig om man nu nödvändigtvis måste sprida burkar, papperstallrikar och flaskor i naturen. Skall vapen handhas på detta sätt på Orust! Måste man slå sönder vår egen egendom?

Anslagstavla

Rune Fredriksson har tillverkat och satt upp en helt ny anslagstavla som placerats vid infarten till Badplatsen. Här kommer nyheter från Föreningen Svanesund och från Centrala Svanesunds Vägförening att sättas upp. Annan affischering kommer inte att tillåtas på denna plats. Eventuellt kan ena sidan användas som sponsringsyta. En liggande A4 kan kosta 200 kr per år, en A3 sida det dubbla och en A2 sida kostar då 800 kr. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.

Maila jan.w@kjellberg.org

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta. Vi behöver ert stöd !

Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.