Information (3) från Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vi påminner om att Årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas. Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi snarast. I princip är årsavgifterna den enda säkra intäkt vi har för att täcka de utgifter vi har för att göra Svanesund till en trevlig plats att bo på. Vi vädjar därför att ni mangrant ställer upp för er förening som helt drivs på ideell grund.

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH TELEFONNUMMER/EMAIL PÅ INBETALNINGEN.

Betala gärna omedelbart så slipper vi allt besvär med ytterligare påminnelser. I dagsläget är ju räntenivån så låg att man ändå inte får någon eller obetydlig ränta på pengarna.

Våra ansträngningar förra året medförde att kassan är återställd och skall nu byggas upp ytterligare för att täcka oförutsedda händelser på bryggor och badstrand och andra planerade aktiviteter till glädje för våra medlemmar.

Projekt under 2017

Vi kommer att behöva insatser från våra medlemmar under detta år för att kunna genomföra våra projekt.

ARBETSNAMN Ansvarig
Midsommargruppen (Stången, musik, lekar, försäljning, lotteri)
(Kalle Samuelsson, Lars Isaksson. Inger Marie Eriksen, Martin Samuelsson)
Jörgen Öbom
Simskolegruppen (v29-v32) (Handledning, ekonomi, planering) Jan W Kjellberg
Bygg-gruppen (Bryggor, bastu, fönster, reklamtavla, målning)
(Anders Åkerström, Stig Börjesson, Lars Isaksson, Gunnar Bergenholtz, Birgitta Bergenholtz, Lars Sirnemark)
Rune Fredriksson
Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning, flaggor) (Anders Åkerström, Owe Teichter, Gunnel Samuelsson, Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Bengt Torstensson, Karin Olsson, Kerstin Göthlin) Jörgen Öbom
Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik)
(Gunnel Samuelsson, Jörgen Öbom, Kalle Samuelsson, Kerstin Göthlin)
Martin Samuelsson
Ungdomsgruppen (Handledare till sommarpraktikanter v25-v33) Lars Isaksson, Lena Johansson, Owe Teichter, Jörgen Öbom,
Martin Samuelsson, Birgitta Drummond, Anders Arnholm, Kalle Samuelsson, Claes Ringqvist)
Jan W Kjellberg
Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning)
(Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Bengt Torstensson, Caroline Kragh)
Kalle Samuelsson
Bastugruppen (Organisation, drift, städning) Jan W Kjellberg
Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning) (Hartmut Bohlen, Monica Bohlen, Lena Johansson, Betty Ramtzén,
Maj Börjesson)
Birgitta Johansson
Lekplatsgruppen Pauline Öhrn

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara en styrelseledamot. Bl. a. att styra ungdomsgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 10 – 12 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren, hel och fin varje morgon.

Räddningsflotte

Räddningsflotten finns fortfarande kvar för hämtning mot en mycket blygsam kostnad av 100 kr. Kommer att borttransporteras inom kort.

Linnélunden

Slutlig uppröjning av Linnélunden har skett och finstädning sker av sommarpraktikanterna i juni-juli. Den sönderkörda flaggstången skall också vara rest inom kort

Träd, buskar och annat trädavklipp får läggas på och vid de högar som nu finns nere vid grusplanen hitom flaggstängerna fram tills dess att flistuggaren varit där. Därefter får inget avlämnas. Lägg trädavfallet utanför grusplanen så som nu avverkat material placerats.
OBS ! Endast trädavfall får avlämnas. Allt annat är miljöbrott.

Flistuggaren kommer inom kort och därefter får inget nytt ris läggas nere vid stranden.

Parkering av husbilar

En överenskommelse har träffats med Orust kommun och Vägföreningen att parkering av husbilar får ske på grusplanerna vid flaggstängerna. Vägföreningen har överlåtit administrationen av detta till Föreningen Svanesund. Kostnaden kommer att vara 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning kommer att ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Kontant betalning kommer också att organiseras.

Valborgsmässofirande

Valborgsfirandet på Konungens födelsedag blev i år mycket lyckad. Hör- och Häpna-kören framförde alla de kända vårsångerna under klarblå himmel och i övrigt härligt väder. Väldigt många hade hörsammat kallelsen. Stort tack till alla i kören!

Vårstädning, Städdag 27 maj

Städning på Strandområdet kommer i år att äga rum den 27 maj kl. 10-15. Vi välkomnar alla till att hjälpa till med diverse städarbeten och planteringar mm. Nu skall badområdet bli sommarfint och nödvändiga reparationer genomföras. Alla händer behövs och kl. 12 tar vi en halvtimmes paus då vi bjuder på kaffe, bullar och korv. Ta med oömma kläder, handskar, krattor och spadar (stora och små), sekatörer och grensaxar. De som bor närmast kan även ta med skottkärror.

Nya flytbryggan skall sättas ihop och övriga badbryggor skall på plats med bl.a. ny badstege. Blommar skall planteras och utrymmena i Servicehuset skall skuras.

Midsommarfirande

Midsommarfirandet sker i år den 22 – 23 juni.
Vi klär och reser stången torsdagen den 22 juni kl. 18-20 och vill då ha hjälp av både vuxna och barn.

På Midsommarafton träffas vi för att fira med dans runt Stången, Femkamp, Fiskdamm, Lotteri och förtäring på sedvanligt sätt.

Allsång på Stranden

Under juli den 6, 13, 20 och 27 kommer vi att ha Allsång på Stranden under ledning av våra egna förmågor. Den 20 juli kommer Daga Lundsten med ackompanjemang. Liksom förra året kommer vi att ha försäljning av glass, korv, läsk och kaffe. Ta med er vänner och barn för att lyssna och sjunga.

Glasskiosken på torget

Föreningen Svanesund har erbjudits att administrera glassförsäljningen på torget vid Hemköp. Diskussionen skall påbörjas om villkoren men detta skulle kunna bidraga till ytterligare inkomster för Föreningen.

Badstranden 2017

Vi öppnar Servicehuset efter städdagen den 27 maj och därmed är dusch och toalett tillgängliga. Vid vackert väder kommer vi att sälja korv, glass och kaffe i vårt kioskutrymme på baksidan av Servicehuset (mot vattnet).

Vi vill gärna att alla hjälps åt att plocka upp skräp och undvika nedskräpning. Papperskorgar kommer att vara uppställda som vanligt och skall användas. Skräpcontainrarna på södra gaveln är till för de badande, husbilar och besökande båtar. Det är inte en plats för hushållsavfall. Otillåten användning kommer att beivras. Tyvärr har vi noterat att ett antal bilar kör ner med sopor vilket alltså inte är tillåtet. Hjälp oss gärna att påpeka detta om så sker.

Simskolan v30-33

Vi hoppas få tag på någon Simlärare. Sommarpraktikanter som kan hjälpa hen har utlovats. Tilldelningen är inte klar i dagsläget men vi håller tummarna att detta ordnar sig. Vi kommer att sätta upp informationsanslag. Priset kommer huvudsakligen att vara oförändrat.

400 kr för medlemmar
600 kr för övriga Orustbor
800 kr för övriga
250 kr för alla enbart märkestagning (gäller inte simborgarmärket på simborgarmärkets dag)

Simborgarmärkets dag är den 19 juli då alla i byn bör komma för att ta detta märke. Att kunna simma 200 meter kan vara livsavgörande! Orust kommun bjuder på märket och ingen avgift tas för denna märkestagning.

Har ni frågor så ring eller maila Jan W Kjellberg 0705 164881, jan.w@kjellberg.org

Sommaraktivitet för barn

Den 5 juli bjuder kommunen på sommaraktivitet på gräsplanen vid Servicehuset. Hoppborgar kommer att uppmonteras och under kvalificerad övervakning kommer alla barn att kunna roa sig stort. Planera in denna dag som en familjedag på stranden. Vi håller tummarna att vädret blir det allra bästa!

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Grannsamverkan

Ytterligare 2 områden (5:1 och 5:2) startar upp Grannsamverkan. Ju fler områden desto större säkerhet får vi alla. De som ännu inte har grannsamverkan inom sitt närområde kan kontakta undertecknad så hjälper vi till med uppstarten. Att ha Grannsamverkan är kostnadsfritt och ger större trygghet för alla boende.

Lekplats för de minsta

Vi har inte fått in några adresser till de som är intresserade av att hjälpa till med lekplats i Svanesund. Styrelsen avvaktar därför ytterligare åtgärder tills en grupp bildats som påtar sig ansvaret att föreslå plats, undersöka myndighets- och säkerhetskrav samt lämna in en investeringskalkyl till styrelsen. Gemensamt med styrelsen kontaktas kommunen för diskussion och begäran om bygglov mm.

Bastu i Servicehuset

Kommunstyrelsen har godkänt ett Tilläggsavtal till befintligt Nyttjanderättsavtal till Servicehuset för Föreningen Svanesund. Bygg-gruppen kommer att göra en kalkyl på byggkostnaderna. Ett bastuaggregat har redan skänkts till föreningen och vi efterlyser nu 2 innerdörrar med karm i dimension 190-200 x 70-80 cm. Vem har några sådana hemma eller är beredda att skänka detta till föreningen?

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjøta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Second Handbutiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är öppen alla lördagar 10-14 och sommartid (juli) även på fredag eftermiddag 14-18. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era saker på lördagar då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe.

Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Gamla dansbanan

Vi har ännu inte något avtal med Orust kommun angående Linnélunden eller dansbanan, så det området skall skötas av kommunen. Vi får se om vi kan hitta en lösning på detta. I övrigt så är det Vägföreningen som har det största ansvaret för grönområdena men vilka befogenheter de har och exakt vilka områden som ligger under deras fögderi är i dagsläget oklart. Dialog pågår med ansvariga på kommunen. De som i somras drabbades av böter för parkering på gräsplanen framför Servicehuset har erbjudits återbetalning vilket vi tolkar som att parkering enligt hävd är godkänd där vid besök på badet eller vid arbete. Något entydigt svar har vi inte fått på denna fråga.

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta. Vi behöver ert stöd !

Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.