Information (2) från Styrelsen

 

Värmen närmar sig och styrelsen har fått en injektion.

Årsmötet 2017

Påminnelse om Årsmötet som äger rum den 17 april kl 15-17 i i Ängevillan i Svanesund (Myckleby IK). 17 april är Annandag Påsk och denna dag är speciellt vald för att möjliggöra sommarboendenas deltagande.

Vi påminner även om att Årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi snarast

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH TELEFONNUMMER/EMAIL PÅ INBETALNINGEN.

Betala gärna omedelbart så slipper vi allt besvär med påminnelser. I dagsläget är ju räntenivån så låg att man ändå inte får någon eller obetydlig ränta på pengarna.

Våra ansträngningar förra året medförde att kassan är återställd och skall nu byggas upp ytterligare för att täcka oförutsedda händelser på bryggor och badstrand och andra planerade aktiviteter till glädje för våra medlemmar.

Projekt under 2017

Vi kommer att behöva insatser från våra medlemmar under detta år för att kunna genomföra våra projekt.

ARBETSNAMN Ansvarig
Midsommargruppen (Stången, musik, lekar, försäljning, lotteri) Jörgen Öbom
Simskolegruppen (v29-v32) (Handledning, ekonomi, planering) Jan W Kjellberg
Bygg-gruppen (Bryggor, bastu, fönster, reklamtavla, målning) Rune Fredriksson
Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning, flaggor) Jörgen Öbom
Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik) Martin Samuelsson
Ungdomsgruppen (Handledare till sommarpraktikanter v25-v33) Jan W Kjellberg
Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning) Kalle Samuelsson
Bastugruppen (Organisation, drift, städning) Jan W Kjellberg
Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning) Birgitta Johansson

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara en styrelseledamot. Bl. a. att styra ungdomgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 10-12 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren , hel och fin varje morgon.

Hastighetsbegränsning inom Svanesundsområdet

Bortsett från genomfartsleden som har en begränsning på 50 km/tim (OBS 50 !) så gäller rekommenderade 30 km/tim. På Sesterviksvägen har fler fartskyltar satts upp då varken gupp eller nuvarande skyltar respekteras. Rent generellt kan man väl säga att om man måste bromsa för att köra över guppen är hastigheten för hög. Nyligen har en motion i Kommunfullmäktige röstats ner att genomgående ha 30 km/tim. Röstades ner även av ledamöter med barn i Svanesund. Vår förhoppning är nu att förslaget om max 40 km/tim snabbt kan genomföras varvid rekommenderade 30 km/tim bibehålles på Sesterviksvägen med flera vägar inom vårt område.

Läkarvård och apotek

Vi har inte gett upp hoppet att få tillbaka någon form av primärvård i Svanesund. Vi lyfter på alla stenar men kan i dagsläget inte ge mer besked.

Ungdomsgäng med EPA traktorer

Fortfarande körs våra gräsmattor sönder av besökande EPA traktorer. Vi bevakar detta och kommer att beivra förstörelse. Toaletten som är tömd på vatten har olovligen använts vilket inneburit oangenäma åtgärder från styrelsens sida. För att stävja störande aktiviteter ber vi er rapportera allt till Föreningens ordförande (jan@forsvanesund.se eller 0705 164881) för handläggning.

Räddningsflotte

Den räddningsflotte som omhändertogs av oss i höstas förvaras tills vidare i Sevicehuset men vi vill gärna att den omhändertas av någon annan. Vi tror oss veta att flotten sjösats från något fartyg på väg mot Uddevalla och att ett antal illegala invandrare landsatts på detta vis. Flotten tar minst 8 vuxna och är fullt brukar. Vi säljer den för 100 kr som täcker annonseringen på blocket. Kontakta undertecknad för mer information.

Linnélunden

Slutlig uppröjning av Linnélunden sker före påsk och finstädning sker av sommarpraktikanterna i juni-juli. Den sönderkörda flaggstången skall också vara rest före påsk.

Träd, buskar och annat träavklipp får läggas på och vid de högar som nu finns nere vid grusplanen hitom flaggstängerna fram tills dess att flistuggaren varit där. Därefter får inget avlämnas. Lägg trädavfallet utanför grusplanen så som nu avverkat material placerats.
OBS ! Endast trädavfall får avlämnas. Allt annat är miljöbrott.

Parkering av husbilar

En överenskommelse har träffats med Orust kommun och Vägföreningen att parkering av husbilar får ske på grusplanerna vid flaggstängerna. Vägföreningen har överlåtit administrationen av detta till Föreningen Svanesund. Kostnaden kommer att vara 10 kr/tim och 120 kr för 6-24 timmar. Max 2 dygn. Betalning kommer att ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Kontant betalning kommer också att organiseras.

Valborgsmässofirande

Årets Valborgsmässofirande kommer att äga rum nere vid Servicehuset och Badstranden kl. 20.00 den 30 april. Kören Hör & Häpna sjunger in våren.

Tag med hela familjen och lyssna på deras framträdande som är en mångårig tradition på vår konungs födelsedag.

Vårstädning, Städdag 27 maj

Städning på Strandområdet kommer i år att äga rum den 27 maj kl 10-15. Vi välkomnar alla till att hjälpa till med diverse städarbeten och planteringar mm. Nu skall Badområdet bli sommarfint och nödvändiga reparationer genomföras. Alla händer behövs och kl 12 tar vi en halvtimmes paus då vi bjuder på kaffe, bullar och korv. Ta med oömma kläder, handskar, krattor och spadar (stora och små).sekatörer och grensaxar. De som bor närmast kan även ta med skottkärror.

Allsång på Stranden

Under juli 6, 13, 20 och 27 kommer vi att ha Allsång på Stranden under ledning av våra egna förmågor och kanske någon inbjuden stjärna. Programmet är inte spikat ännu. Liksom förra året kommer vi att ha försäljning av glass, korv, läsk och kaffe.

Simskolan v29-32

Vi hoppas få tag på någon Simlärare och sommarpraktikanter som kan hjälpa hen. Tilldelningen är inte klar i dagsläget men vi håller tummarna att detta ordnar sig. Vi kommer att sätta upp anslag om detta och till nästa informationsbrev har nog alla detaljer klarnat. Priset kommer att vara oförändrat.

400 kr för medlemmar
600 kr för övriga Orustbor
800 kr för övriga
200 kr för alla enbart märkestagning (gäller inte simborgarmärket)

Mer information kan lämnas av Jan W Kjellberg i slutet av maj. 0705 164881 jan.w@kjellberg.org

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Se bilagor

Grannsamverkan

Ytterligare 2 områden startar upp Grannsaverkan. Ju fler områden desto större säkerhet får vi alla. De som ännu inte har grannsamverkan inom sitt närområde kan kontakta undertecknad så hjälper vi till med uppstarten. Att ha Grannsamverkan är kostnadsfritt och ger större trygghet för alla boende.

Lekplats för de minsta

I samband med Vägföreningens årsmöte framfördes åter önskemål om att få en lämplig lekplats för de minsta. Vi diskuterar med de intresserade att komma med förslag och kostnadsberäkning. En ny arbetsgrupp skall bildas för detta ändamål. Såväl Vägföreningen som Föreningen Svanesund har uttalat sig positiva till en sådan lekpark under förutsättning att vi får tillstånd att uppföra en sådan plats enligt alla lagar och förordningar. Vägföreningen sponsrar till viss del utrustningen, annan sponsring skall komplettera kostnaderna och Föreningen Svanesund skall administrera Lekplatsen och sköta underhåll samt teckna försäkring. Vår rekommendation är på gräsplanen framför Servicehuset där det tidigare varit en minigolfbana. Staketet är nu i det närmaste borttaget och huset skall inom kort forslas bort.

Bastu i Servicehuset

Ett tilläggsavtal kommer att tecknas med Orust kommun att vi får inreda en bastu i Servicehuset. (Beslutat på Samhällsutvecklingsutskottet den 5 april) Ombyggnaden sköter vi på ideell basis och Föreningen står för materialkostnaderna. Driften sköts av Föreningen Svanesund. Tanken är att detta skall bli en samlingspunkt för de boende med möjlighet att även kunna hyra den för privat bruk året runt med sommar- och vinterbad.

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjøta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Second Handbutiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är öppen alla lördagar 11-15 och sommartid även på fredag eftermiddag. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era saker på lördagen då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe.

Gamla dansbanan

Vi har ännu inte något avtal med Orust kommun angående Linnélunden eller dansbanan, så det området skall skötas av kommunen. Vi får se om vi kan hitta en lösning på detta. I övrigt så är det Vägföreningen som har det största ansvaret för grönområdena men vilka befogenheter de har och exakt vilka områden som ligger under deras fögderi är i dagsläget oklart. Dialog pågår med ansvariga på kommunen. De som i somras drabbades av böter för parkering på gräsplanen framför Servicehuset har erbjudits återbetalning vilket vi tolkar som att parkering enligt hävd är godkänt där vid besök på badet. Något entydigt svar har vi inte fått på denna fråga.

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta. Vi behöver ert stöd !