Information (1) från Styrelsen

Ett nytt år påbörjas

Styrelsen ser entusiastiskt fram emot det nya året. Förhandlingar påbörjas med Kommunen om att bygga en bastu i Servicehuset. När detta blir klart kommer vi att starta upp en eller flera bastuklubbar. Meningen är att vi skall kunna träffas där på fredagskvällar. Basta, bada i havet, äta en Pizza och ta en bärs. Beroende på antalet interesserade och deras önskemål delar vi upp det herr- och dam- eller blandbastu eller kanske allt.

Årsmötet 2017

Detta kommer att äga rum den 17 april (Annandag Påsk) kl 15-17 i Mycklebystugan som ligger nästan nere vid macken i Svanesund. Vi har speciellt förlagt mötet till denna dag för att bereda de sommarboende tillfälle att deltaga och framföra sina synpunkter. Vi hoppas att många tar tillfället i akt att engagera sig i vår förening och i våra aktiviteter. Vi bjuder på kaffe och något tilltugg.

Årsavgift 2017-01-29 Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi helst före 1 april till alternativt :

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH TELEFONNUMMER/EMAIL PÅ INBETALNINGEN.

Betala gärna omedelbart så slipper vi allt besvär med påminnelser. I dagsläget är ju räntenivån så låg att man ändå inte får någon eller obetydlig ränta på pengarna.

Våra ansträngningar förra året medförde att kassan är återställd och skall nu byggas upp ytterligare för att täcka oförutsedda händelser på bryggor och badstrand.

Julgransplundring för de minsta

Tyvärr kunde vi konstatera att julgransplundring redan skett när det var dags att ta ner granen på torget. Ett stort antal LED-lampor var bortskruvade i manshöjd. Nya måste inskaffas till nästa år. Tråkigt att sådant sker i Svanesund utan att någon ser det.

Något svar på intresse att genomföra normal julgransplundring har inte inkommit varför detta projekt läggs på sparlåga. Det förefaller som om flera av våra förslag är ointressanta för våra medlemmar så vi ser fram emot årsmötet då förhoppningsvis många nya förslag kommer upp.

Projekt under 2017

Vi kommer att behöva insatser från våra medlemmar under detta år för att kunna genomföra våra planer. De arbetsgrupper som behöver fyllas på är

  • Midsommargruppen (Stången, musik, lekar, försäljning, lotteri)
  • Simskolegruppen (v30-v33) (Handledning, ekonomi, planering)
  • Bygg-gruppen (Bryggor, bastu, fönster, reklamtavla, målning)
  • Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning)
  • Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik)
  • Ungdomsgruppen (Handledare till sommarpraktikanter v25-v33)
  • Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning)
  • Bastugruppen (Organisation, drift, städning)
  • Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning)

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara en styrelseledamot. Bl. a. att styra ungdomgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 10-12 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren , hel och fin varje morgon.

Hastighetsbegränsning inom Svanesundsområdet

Bortsett från genomfartsleden som har en begränsning på 50 km/tim (OBS 50) så gäller rekommenderade 30 km/tim. På Sesterviksvägen kommer fler fartskyltar att sättas upp då varken gupp eller nuvarande skyltar respekteras. Rent generellt kan man väl säga att om man måste bromsa för att köra över guppen är hastigheten för hög.

Läkarvård och apotek

Tyvärr har vi fått det negativa beskedet att Capio övertagit Backaläkarna och därmed skapat ett monopol på Närsjukvården i vår region (STO). I Stenungsund och på Tjörn finns visserligen Närhälsan kvar men initierade källor hävdar att kostnaden för dessa enheter vida överstiger intäkterna vilket med dagens knappa ekonomi inte kan innebära annat än åtgärder.

Ungdomgäng med EPA traktorer

Vi är nog många som kunnat konstatera att flera av de ungdomar som har denna typ av fordon sällan håller sig inom lagstadgade hastigheter. De har också i ett flertal fall kört sönder våra gräsmattor, skräpat ner i naturen, stulit vimplar och förstört belysninhgsarmaturer. Längs Sesterviksvägen har också brevlådeor rivits ner och på torget har julgransbelysning stulits. Polisen gör vad de har kapacitet till, men detta räcker uppenbart inte. Vi ber därför alla medlemmar att vara observanta på vad som händer. Rapportera buskörning, notera tid, registreringsnummer och färg på fordonen. Rapportera allt till Föreningens ordförande (jan@forsvanesund.se eller 0705 164881) för handläggning.

Räddningsflotte

Den räddningsflotte som omhändertogs av oss i höstas förvaras tills vidare i Sevicehuset men vi vill gärna att den omhändertas av någon annan. Vi tror oss veta att flotten sjösats från något fartyg på väg mot Uddevalla och att ett antal illegala invandrare landsatts på detta vis. Händelsen har polisanmälts utan åtgärd. Flotten tar minst 8 vuxna och är fullt brukar. Kontakta undertecknad för mer information.

Linnélunden

Som alla observanta vandrare noterat så har kommunen nu röjt upp i Linnélunden. Det finns fortfarande mycket att rensa upp men enligt utsago är man inte ännu klar med arbetet. När allt är klart kanske vi tar på oss ansvaret att hålla det rent men något avtal om detta finns inte. Den flaggstång som står på svaj skall också åtgärdas av kommunen då den veks av ett av röjningsfordonen.

Träd, buskar och annat träavklipp får läggas på och vid de högar som nu finns nere vid grusplanen hitom flaggstängerna fram tills dess att flistuggaren varit där. Därefter får inget tavlämnas. Lägg träavfallet utanför grusplanen så som nu avverkat material placerats.
OBS ! Endast träavfall får avlämnas. Allt annat är miljöbrott.

Parkering av husbilar

På grusplanerna vid flaggstängerna står hela sommaren ett antal husbilar helt gratis vid vår fina badstrand. De utnyttjar sopcontainrarna, toaletterna och duschen. Vi har erbjudit oss att organisera upp betalning för detta men fått avslag från kommunen. Vi får se vad kommunen hittar på till denna sommar. Intäkter på 50.000 kr per år är tydligen utan betydelse.

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Se bilagor

Grannsamverkan

Vi Har nu stimulerat och upporganiserat 6 Grannsamverkansområden inom vårt område. Grannsamverkan påverkar genom sin existens att de områden som ingår blir mindre attraktiva för inbrott och skadegörelse. Systemet fungerar på det sättet att de boende blir mer uppmärksammade på onormala rörelser och besökare. Rapporter om händelser distribueras till deltagarna via Email.Detta gjordes senast föregående vecka då en falskregistrerad bil (CCC 130) samt en oregistrertad husvagn rapporterades internt och till polisen. I områden som inte hade Grannsamverkan gjordes inbrott. Vi rekommenderar därför flera områden att ansluta sig till Grannsamverkan. Detta är kostnadsfritt och kräver bara viss observationsförmåga hos de boende.

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta. Vi behöver ert stöd !