Information (9) från Styrelsen

Vi närmar oss årsslutet och blickar tillbaka på det gångna året. Styrelsen har i år prioriterat ekonomin utan att göra avkall på befintliga traditioner.

Vi kan meddela att vår strävan har burit frukt och ekonomin är återställd. Vi bygger nu upp en buffert för att möta oförutsedda händelser. Bryggorna är utsatta och vädret rår vi inte på.

Föreningen har varit delaktig i och och arrangerat följande aktiviteter

 • Valborgsmässosång vid Huset. Samarbete Föreningen Huset / Föreningen Svanesund Ombyggnad av förrådsdelen i Servicehuset. Underhåll.
 • Midsommarfirande på badplatsen.
 • Införande av Grannsamverkan i flera områden.
 • Administrerat 11 sommarpraktikanter
 • Simskolan 2016.
 • Arrangerat glass och korvföräljning vid ett flertal tillfällen.
 • Allsång på Badstranden 3 gånger.
 • Underhåll av badplatsen och bryggor.
 • Reparerat kaffestugan vid dansbanan
 • Fortsatt verksamhet i Second Hand butiken.
 • Tecknat avtal med Kommunen om service och underhåll av Badplatsen med förhöjda bidrag (15.000 🙂
 • Deltagit i Julmarknad med julgran den 9 december. Överenskommelse mellan Föreningen Svanesund/ Hemköp/ Vägföreningen.
 • Aktivt arbete med att återfå Närsjukvård och Apotek till Svanesund. Protestlistor m.m.
 • Förberett och undersökt intresset för lekplatser.

Ett stort antal frivilliga har hjälpt till med ovanstående aktiviteter men bördan är stor på Styrelsen varför vi gärna skulle se att fler medlemmar deltar i arbetet att göra Svanesund till Orust bästa boplats. Vi behöver både hantverkshjälp, administrativ hjälp och inte minst nya och goda idéer. Skicka ett Email eller ring till undertecknad jan@forsvanesund.se (0705 164881) och anmäl ert intresse.

Årsmöte 2017

Preliminärt har vi tänkt oss att ha Årsmötet den 17 april kl 15.00-17.00. De nya stadgarna tillåter ett sådant sent möte. Förhoppningen är att vi då kan få med ett stort antal ” sommarboende”. Har ni synpunkter på datum så hör av er. Dagen kan ändras om många tycker så. Som vanligt träffas vi i Mycklebystugan i Svanesund.

Julgransplundring för de minsta

Tankar har kretsat kring möjligheten att anordna någon form av julgransplundring inför nästa jul 2017. Vi undersöker därför intresset för något sådant. Tyvärr blev intresset för lekplatser inte vad vi hade hoppats på, bara ett fåtal (5) kommentarer och önskemål kom oss till del. Denna fråga har därför tillsvidare bortförts från dagordningen men kan tas upp igen om större intresse och engagemang visas. Vi ber er nu höra av er kring frågan ”julgransplundring” 13/1 2018.

Årsavgift 2017

Vid förra årsmötet spikades årsavgiften både för 2016 och 2017. Detta för att vi tidigare än förut skulle kunna skicka ut anmodan till betalning. Årsavgiften blir oförändrad 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med eller utan barn under 18 år. Årsavgifterna går oavkortat till vår verksamhet att göra
Svanesund ”trevligare” dvs de går tillbaka till er alla.

Vårt Bg är 632-0352 eller Swish 1236158489. Glöm inte att skriva namn eller Emailadress på talongen.

Hastighetsbegränsningar i Svanesund

Generellt gäller ju 50 km/tim på alla vägar utom framför skolor och på Skogslyckevägen där 30 km/tim gäller. Vägföreningen har emellertid beslutat sedan många år tillbaka att hastigheten på bl.a Sesterviksvägen och tillhörande vägsystem inte bör överskrida 30 km/tim för att skona miljön, boende och våra barn. Skyltar och farthinder finns på plats varför ingen behöver vara ovetande om detta. Fortfarande är det många som inte tycker detta är nödvändigt och dessutom kör >50 km/tim både när det är halt , mörkt och dimmigt. Vi vädjar återigen till dessa att reducera farten och att ta hänsyn.

Second Hand Butiken

Vi fortsätter med denna verksamhet men även här behöver vi fler medarbetare som är villiga att offra några dagar på denna syssla som positivt bidrar till Föreningens övriga verksamhet. Fler öppettider kräver mer personal och detta är en nödvändighet för att förbättra ett resultat som helt baseras på ideella insatser.
Vi vill också gärna har mer och fler fina produkter att sälja.

Tack till de som hjälpt till under året ! Ni har gjort ett fantastiskt jobb !

God Jul och Gott Nytt År tillönskas er alla av Föreningen Svanesunds Styrelse genom

Jan W Kjellberg . Ordförande

Ps. Vi kommer i nästa utskick att skicka med foton på styrelsen så ni vet vilka vi är. Ds.