Information (8) från Styrelsen

Second Hand Butiken

Överenskommelse har träffats med Birgitta Johansson att fortsätta med Second hand butiken i Svanesund. Den bemanning hon har och vilken har förklarat sig beredd att fortsätta stödja henne, har bedömts vara tillräcklig för att verksamheten även fortsättningsvis skall kunna bidraga med positivt resultat till Föreningen Svanesund.

Den enkät som vi skickade ut besvarades bara av ett fåtal personer och inga anmälde intresse för att hjälpa till, varför Birgitta och hennes grupps positiva inställning med tydlighet indikerar denna verksamhets kritiska situation.

Självklart var många besvikna över möjligheten att stängning kunde bli ett alternativ, vilket också bekräftades av den protestlista som presenterades bestående av 28 namn varav 2 var medlemmar i Föreningen Svanesund.

Vi kommer framgent att följa den ekonomiska utvecklingen och så länge vi har positivt resultat med tillräcklig bemanning, kommer verksamheten att fortsätta.

Nu i höst 2016 kommer Butiken att vara öppen enbart på lördagar då vi vore tacksamma för om våra besökare kunde lämna in saker i hygglig kvalitet. Sprid även informationen att vår butik är öppen på lördagar för fyndköp.

NY enkät angående lekplats för de små

Styrelsen vill gärna höra medlemmarnas önskemål vad beträffar lekplats för de små. Befintliga lekplatser är uttjänta och uppfyller inte dagens krav på säkerhet. Om intresse finns är vi beredda att driva frågan att sätta upp 2 st lekplatser (till en början med 3 stationer) på 2 olika platser. Detta skall ske i samarbete med Vägföreningen. Pauline Öhrn skall hålla i denna verksamhet.

Vilka önskar sådana lekplatser och var vill ni ha dem ?

Skicka mail till info@forsvanesund.se eller ring 0705 164881.

Felparkering vid Badstranden

Ordförandena för Föreningen och Vägföreningen har haft ett möte med Markansvarig inom Orust Kommun och därvid blivit informerade att de bötesbelopp som inbetalts i sommar kommer att återbetalas pga av felaktig hantering.

De nu uppställda Parkerinsförbudskyltarna kommer att tas ner och nytt besked angående parkering på området S om infartsvägen kommer att behandlas.

En genomgång av Gemensamhetsförrättningen som gäller hela Svanesund kommer att ske för att klargöra vilka befogenheter respektive Förening (Föreningen Svanesund och Centrala Svanesunds Vägföreningen) har gentemot Kommunen och vice versa.

Livräddningsflotte

En livräddningsflotte har strandat på vårt badområde. Sannolikt avsläppt från något förbipasserande lastfartyg och antagligen med levande last. Händelsen har polisanmälts utan någon reaktion.

Vi önskar bli av med denna flotte som mäter 1,8 x 2,2 m och kan ta en last på 8 människor. Finns det någon som har intresse av denna livräddningsflotte så maila info@forsvanesund.se eller ring 0705 164881.

Höststädning

Städning m.m. genomfördes den 2 oktober med 22 entusiastiska föreningsmedlemmar. Allt gick lätt och smidigt och med hjälp av Leif Grindsjös traktor kom möblerna på plats i dansskjulet, Flaggorna halades, bryggor, trappor och rutschbana togs iland, buskar och blomsterarrangemang rensades, servicehuset skrubbades, gångar ansades, gräset klipptes, gammal flytbrygga slaktades och allt lades i vintervila för att komma fram igen till våren.

Stort tack till alla som medverkade. Det var en glädje att arbeta med er alla och ni var alla värda mer än bara korv, kaffe och glass !

Onsdagen den 2 oktober 2016

Detta var en bemärkelsedag. Inga fimpar kunnde skönjas utmed Sesterviksvägen. Borta var Pall Mall, Prince, Winston och Marlboro. Dessa hade dessförinnan plockats med 3-5 varje morgon vilket innebär nästan 1500 fimpar per år. Men även solen har sina fläckar och förklaringen kom delvis något senare på Gömmebergsstigen där ett tomt Princepaket hade slängts.

HLR utrustningen i Servicehuset året runt.

Föreningen Svanesund är oss veterligen den enda organisation på Orust som kan erbjuda AED utrustning dygnet runt. Vi har satt upp en EMERGENCY NYCKEL utanför handikapptoaletten som därmed kan öppnas dygnet runt vid behov. Observera behovet skall bara vara att använda AED utrustningen. Vi hoppas detta förtroende respekteras.

Julmarknad

Påminner om vår julmarknad den 26 november 14-18. Anmäl ert deltagande till undertecknad eller Jörgen Öbom som basar för denna verksamhet. Eget bord måste medtagas. Deltagandet är kostnadsfritt. Jorgen_obom@msn.com eller 0735 467266.

Jan W Kjellberg Ordförande