Information (5) från Styrelsen

Simskolan

Simskolan börjar denna vecka(29) och de som ännu inte anmält sig kan göra det vid skolstarten nu på måndag den 18 juli kl 09.00 eller senare på dagen men då med risk för att missa den första lektionen. Tag med kontanter eller swishmöjlighet som ställs direkt till simfröken Isabelle Karlsson. Hennes swishnummer är 0733451110
Eventuell årsavgift skall betalas direkt till Föreningen Svanesund Bg 632-0352 eller swish 1236158489. Onsdagen den 20 juli 13.00-16.00 har vi Simborgarmärkets dag. Alla vuxna och unga kan då simma 200m och få årets simborgarmärke som gåva av Orust Kommun.
Under 4 veckor framåt kan de som bara vill ta märken anmäla sig till Simskolan för detta ändamål. Kostnad 200kr per person oavsett antal märken. Kostnaden för märkena tillkommer dock. Då vår simskola i år håller på i 4 veckor och är sist ut på Orust med förhoppningsvis det varmaste vattnet, så räknar vi med rekorddeltagande både på Simborgarmärkets dag och märkestagning i allmänhet.
De som betalat för simskola får fortsätta och ta märken och betalar bara för märkena.
Den 8 augusti har vi livbojens dag då kan man ta livräddarmärken.
Den 11 augusti har vi kransbindartid mellan 15 och 17. Det är för dem som tagit guldmärket (pilkrans) och för dem som tagit magistermärken (eklövskrans).
Den 27 juli kl 13.00 kommer Orust räddningstjänst och demonstrerar LHR (LUNG/HJÄRT/RÄDDNING) utrustningen, som är installerad i handikapputrymmet, och dessutom lär oss hur man undvikor faror och skador i samband med badet.
Skolavslutning med promotion är som meddelats tidigare den 12 augusti kl 14.00.

Sommarvikarier

Sommarvikarierna gör en fin insats med att bl.a. hålla rent. De målar och snickrar också så att vår Badplats nu är i topptrim. Alla kan hjälpa till att underlätta detta arbete genom att använda uppställda avfallstunnor för det de är avsedda. Glasspinnar, tomflaskor, cigarettfimpar, snuspåsar, blöjor, trasiga leksaker passar perfekt för detta. På toaletterna finns papperskorgar som kan användas för använt papper. Är bättre än golvet eller badplatsen! Är det vackert väder kan ni köpa både glass, korv och kaffe i Servicehuset vid Badstranden.

Sesterviksvägen och Slugers Backe

Fortfarande finns det många som kör alldeles för fort längs detta stråk. Inom hela detta område gäller max tillåten hastighet av 30 km/tim. Detta för att värna om miljön, säkerheten och att för att minska slitaget. Vid jämn hastighet behövs inga inbromsningar vid trafikguppen. Glöm inte bort att högerregeln gäller även här. Vägen och gång-/cykelvägen är nu för övrigt fri från papper, cigarettpaket, bananskal, snuskuddar. Om de som röker Pall Mall, Winston, Prince, LM, Marlboro med flera märken slutar kasta fimpar så får vi en fantastisk miljö!

VI VILL HA ETT RENT SVANESUND och ETT RENT BADOMRÅDE!

Stöld och skadegörelse

Tyvärr har vi fortfarande både stöld och skadegörelse nere vid Badstranden.
Vi vädjar till alla att vara observanta på nattliga rörelser nere vid badstranden och omedelbart ringa undertecknad oavsett tidpunkt på dygnet om något ovanligt eller oroväckande inträffar. Ring 0705 164881. Alla som åker förbi kan ju även göra en kontrollvända ner till servicehuset.
Återigen ber jag de föräldrar som har barn med EPA-traktorer att informera sina ungdomar om att skadegörelsen och nerskräpning sker på egen mark och egen egendom. Föreningen som tillhör oss alla måste stå för kostnaderna. Varje gång vi haft besök av EPA-traktorer är området belagt med tomma tillplattade burkar och mycket utkastat papper. För övrigt är det inte bara på Badstranden problemen uppstår. Äggkastning på fasader har förekommit. Rapportera dessa och andra otrevligheter till undertecknad eller annan styrelsemedlem.

Allsången

Den populära Allsången har startat upp nere vid Badstranden. I år med lokala förmågor. Nästa allsång är den 21 juli och sista gången blir den 28 juli. Alltid kl 19.00. Kom ner och njut av sommaren! Var med i lotteriet, köp korv och glass samt kaffe med dopp!

Årsavgift

Vi har blivit bönhörda och fått en fantastisk respons. Medlemsavgifterna är nu uppe i över 70.000 kr. Vi hoppas på att nå 80.000 om alla de som ännu inte gått med (och de som sagt sig vilja vara med) gör slag i saken och betalar till vårt Bg 632-0352 eller Swishar till 1236158489. 200 kr för enskild person eller 300 kr för hela familjen inkl. barn< 18 år.

Glöm inte att skriva vem som det gäller. Namn, Email och/eller mob.

I ett tidigare Email blev formulering sådan att den kunde tolkas felaktigt vilket självfallet inte var meningen. Den gamla styrelsen fick ju ansvarsfrihet av årsmötet och några oegentligheter har inte förekommit. Formuleringen var undertecknads, för vilken jag ber om ursäkt.

Second Handbutiken

Butiken är öppen både på fredagar och lördagar. Öppettiderna är fredagar 14.30-18.00 och lördagar 10.00- 14.00.
Det finns mycket nytt och spännande att fynda. Ta gärna med era gäster på en ”Shopping runda”! Vi tar både emot kontanter och swish. Go tur säger vi och det kan man verkligen ha när man shoppar här.

Vi tar med glädje emot ”lite finare” saker som skall vara fullt funktionsdugliga. Lämna gärna in sådana saker när ni går förbi. Om det är större och tyngre gåvor rekommenderas att ni först talar med personalen om detta kan tas emot. Allt vad som genereras här går oavkortat tillbaka till Svanesundsborna.
Vi kommer att pröva med att erbjuda kaffe med dopp i lokalen inom kort. Titta in, kom med idéer eller anmäl ert intresse att driva Föreningen vidare på ideell basis!

Vinterbadargrupp

En vinterbadargrupp är på väg att bildas. Vi kommer att ställa ett uppvärmt ombytesrum till förfogande. Anmäl intresse för deltagande.

Grannsamverkan

5 områden är färdiga att påbörja Grannsamverkan efter godkännande från vår Lokalpolis. Vi avvaktar deras slutliga godkännande av de fem områdena. Dessa är Gömmebergsvägen-Gömmebergsstigen- Ängslyckevägen (Grannsamverkan -3) , Svanudden (Grannsamverkan-5), Sördalsvägen-Nordhagsvägen- Selmas väg(Grannsamverkan-1), Källvägen-Genvägen-Åkerstigen (Grannsamverkan-9) samt Tornvägen- Ljungåsvägen (Grannsamverkan 13,1).

Ytterligare områden förbereder denna verksamhet. Är det någon gata eller sammanhållet område som vill förbereda Grannsamverkan, kontakta undertecknad.

Gamla dansbanan

Ett nyttjandeavtal med Kommunen av området söder om infartsvägen tycks inte kunna komma till stånd på grund av alltför högt ställda krav på vårt åtagande. Förhoppningsvis kan vi även i fortsättning , baserat på gammal hävd, kunna få använda området kring ”Gamla dansbanan”, där våra hus står, till nya aktiviteter. Närmast tillhands ligger att göra en enkel frilyftsgympa för såväl vuxna som barn. Vi kommer att , om våra idéer godkännes av Orust Kommun, gå ut med en sponsorsvädjan till Svanesunds företag. Kostnaden beräknas gå upp till ca 150.000 med markbearbetning.

Parkering

Efter att undertecknad med flera drabbats av fullständigt orättfärdiga böter på 500kr för parkering på gräsplanen till höger om infartsvägen till Badet har Förvaltningen Samhällsutveckling meddelat att man tillsvidare inte kommer att kontrollera detta område , men väl alla andra grönområden inom Svanesund. Parkering inom detta område har tidigare medgivits men har nu dragits tillbaka utan information till Vägföreningen eller Föreningen Svanesund.

Parkera därför inte på grönområden utan välj andra områden som inte heller har några parkeringsskyltar dvs grusplaner, asfaltplaner eller vägar. Husbilar från andra orter eller utlandet får fritt förfoga över grusplanerna söder om servicehuset. Att uppbära dygnshyra är inte tillåtet på ”Allmänt grönområde” även om det är grusat eller delvis asfalterat, hade annars kommit väl till pass för Föreningen eller Kommunen.

Medarbetare

Vi har behov av flera frivilliga krafter för att så smidigt som möjligt kunna hålla igång ruljansen. Anmäl er gärna till någon i styrelsen. När sommarpraktikantperioden är slut behöver vi hjälp med bryggstädningen. Ekonomin är på uppåtgående och stämningen är god bland medarbetarna. Vi har vind i seglen!

Med vänlig hälsning

Jan W Kjellberg Ordförande