Information (4) från Styrelsen

Midsommarafton

Med strålande väder blev Midsommarfirandet en stor succé. Många vuxna och barn sökte sig ner till stranden för att dansa, leka, fiska i fiskdamm, äta korv och glass. Allt gick som på räls med de frivilliga krafter som ställt upp. Tack alla ni som hjälpte till!
Hur många som kom, ca 500, hann vi inte räkna, men kanske det finns någon som tagit en trevlig översiktsbild som vi kan få använda på hemsidan. Skicka den till undertecknad så är vi mycket tacksamma.

Sommarvikarier

Sommarvikarierna har börjat och gör en fin insats med att bl.a. hålla rent. De målar och snickrar också så att vår Badplats nu snart är i topptrim. Alla kan hjälpa till att underlätta detta arbete genom att använda uppställda avfallstunnor för det de är avsedda. Glasspinnar, tomflaskor, cigarettfimpar, snuspåsar, blöjor, trasiga leksaker passar perfekt för detta. På toaletterna finns papperskorgar som kan användas för använt papper. Är bättre än golvet!

VI VILL HA ETT RENT SVANESUND och ETT RENT BADOMRÅDE!

Stöld och skadegörelse

Tyvärr har vi fortfarande både stöld och skadegörelse nere vid Badstranden. Som rapporterats tidigare har en strålkastare stulits som skulle lysa upp Servicehuset framsida vid nattliga besök. Nu har även en gavelstrålkastare slagits sönder på ena gaveln.
2 vimplar har stulits från flaggstängerna vid infarten från Sesterviksvägen.

Vi vädjar till alla att vara observanta på nattliga rörelser nere vid badstranden och omedelbart ringa undertecknad oavsett tidpunkt på dygnet om något ovanligt eller oroväckande inträffar. Ring 0705 164881. Alla som åker förbi kan ju även göra en kontrollvända ner till servicehuset.
Återigen ber jag de föräldrar som har barn med EPA-traktorer att informera sina ungdomar om att skadegörelsen och nerskräpning sker på egen mark och egen egendom. Föreningen som tillhör oss alla måste stå för kostnaderna. Varje gång vi haft besök av EPA-traktorer är området belagt med tomma tillplattade burkar och mycket utkastat papper.

Allsången

Den populära Allsången startar upp nere vid Badstranden i år med lokala förmågor. Sången är ju alltid mycket lokal. Vi börjar torsdagen den 7 juli kl. 19.00 och fortsätter på samma plats samma tid 14/7, 21/7, 28/7. Tag gärna med er en slant för att stödja vår verksamhet.

Simskolan

Ett stort antal föranmälningar har redan kommit in men det finns fortfarande lediga platser. Föranmäl gärna till jan@forsvanesund.se eller karlssonissa.92@gmail.com. Inskrivning sker den 15 juli kl. 10-14 nere vid Badstranden i Servicehuset.
Den 20 juli har vi Simborgarmärkets dag. Alla som kommer ner och simmar 200m får ett Simborgarmärke sponsrat av Orust Kommun. Det gäller alla, även de som inte är inskrivna på Simskolan.
Våra regler och annan information om tider kommer att lämnas vid inskrivningen eller senast vid skolstarten den 18 juli kl. 10.00
Skolavslutning med promotion sker den 12 augusti med början kl. 14.00.
Den 27 juli kl. 13.00 kommer Orusts Räddningstjänst och demonstrerar LHR utrustningen samt ger tips hur man skall handskas med olyckor i vattnet.

Årsavgift

Många hörsammade påminnelsen om årsavgiften, men det finns fortfarande många som tror sig betalt men som förväxlat 2015 med 2016.
Vi vädjar därför till er alla att betala in årsavgiften som är 200 kr för enskild person eller 300 kr för hela familjen. Inbetalas till Bg 632-0352 eller Swishas till 1236158489. Glöm inte att skriva vem som det gäller. Namn, Email och/eller mob. Vi måste samla i ladorna så att vi har råd med en Julmarknad 2016.

Second Handbutiken

Butiken kommer i sommar från 1 juli att vara öppen både på fredagar och lördagar. Öppettiderna är fredagar 14.30-18.00 och lördagar 10.00-14.00.
Det finns mycket nytt och spännande att fynda. Ta gärna med era gäster på en ”Shopping runda”! Vi tar både emot kontanter och Swish. Go tur säger vi och det kan man verkligen ha när man shoppar här.

Grannsamverkan

Två områden är färdiga att påbörja Grannsamverkan efter godkännande från vår Lokalpolis. Vi avvaktar deras slutliga godkännande av de två områden. Områdena är Gömmebergsvägen-Gömmebergsstigen- Ängslyckevägen, där alla utom en familj deltager. I området Svanudden har alla meddelat att de vill deltaga. Ytterligare områden förbereder denna verksamhet. Är det någon gata eller sammanhållet område som vill förbereda Grannsamverkan, kontakta undertecknad.

Med vänlig hälsning

Jan W Kjellberg Ordförande

Information (3) från Styrelsen

Badstranden

Vi har som tidigare indikerats tilldelats 200.000 kr från Orust Kommun för att underhålla Brygga nr 1 inklusive flytbryggor. Dessutom har vi blivit tilldelade ett årligt driftbidrag på 15.000 kr som skall täcka delar av våra utgifter.
Området har reducerats så vi ansvarar bara för badstranden upp till den asfalterade cykel och gångvägen som går parallellt med stranden. Underhållet av Servicehuset är kommunens angelägenhet men vi disponerar det och har fått tillstånd att göra om den norra delen till ett lämpligt förråd för våra maskiner och andra nödvändigheter. Denna förvandling har redan påbörjats och beräknas vara klar inom någon vecka.

Sommarvikarier

Vi har tilldelats 9 sommarvikarierande ungdomar att hjälpa oss med skötseln av badstranden. De första 3 har redan börjat och arbetar nu i 3 veckor följt av de andra under de därefter kommande 6 veckorna dvs fram till vecka 32. Vi kommer att ha en strålande badplats denna sommar. Fortfarande finns det många som slänger skräp omkring sig. Vi kan väl hjälpa varandra med att säga till att papperskorgarna skall användas. De som har ungdomar med EPA traktorer och dylikt kan väl tala ut med dessa och be dem plocka upp efter sig. Varje gång de samlas nere vid badstranden ser det ut som en svinstia efteråt. Dessutom rivs skyltar ner, strålkastare plockas bort och soptunnor klottras ner. Vi ber er tala med era ungdomar om detta och den otrevnad detta medför. För närvarande är hela Sesterviksvägen fri från burkar, plast, glasspinnar och papper.

VI VILL HA ETT RENT SVANESUND!

Midsommar

Vissa problem har uppstått med musiken till Midsommar men vi hoppas kunna lösa detta under veckan. Om det finns någon som kan ställa upp med gitarr eller dragspel mellan 14 och 17 på Midsommarafton vore vi mycket tacksamma för att få besked. Firandet kommer under alla förhållanden att genomföras nere på ängen framför Badplatsen kl. 14-17. Välkomna! Vi välkomnar även deltagande i den rituella klädseln av Midsommarstången på torsdagen den 23 juni kl. 18.00.

Simskolan

Föranmälningar har börjat droppa in till simskolan som börjar v29. Vi har redan 12 anmälda men inskrivning och anmälan kan också ske fredagen den 15 juli kl. 10-14. Tag med kontanter men vi kan också ta emot swish. 400 kr för medlemmar, 600 kr för övriga Orustbor och 800 kr för övriga.
Att bara ta märken dvs kandidaten till Elitmärket kostar 200 kr exklusive märkeskostnaden.
Ni kan ringa och anmäla er till undertecknad eller Isabelle Karlsson på tfn 0733-451110 eller Email karlssonissa.92@gmail.com.

Till simskolan har vi också tilldelats 2 sommarvikarierande flickor som skall hjälpa Isabelle att lära era barn att simma. Vi ansvarar för säkerheten under lektionstid utan målmans deltagande men föräldrarna tar ansvaret efter lektionens slut.

Årsavgift

Den nya styrelsen har som ni märker satt full fart framåt med begränsade medel. Vi har fått in ett stort antal medlemsavgifter men vi kan konstatera att många som säger att de har betalt in har inte gjort så och det är förvånansvärt många som betalade in avgiften 2015 men som ännu inte betalt för 2016.
Vi är i stort behov av era medlemsavgifter för att kunna fullfölja planerna på Midsommarfirande, Allsång och Julmarknad.

I planerna ligger också att vi på ”Dansbaneområdet” skall ha ett utegym för både vuxna och barn (naturligtvis åtskilda) men i anslutning till varandra. En cykel- och promenadslinga skall också planeras för att de minsta skall kunna träna in trafikmärken och lämpligt beteende i verkligheten.
Vi vädjar därför till er alla att betala in årsavgiften som är 200 kr för enskild person eller 300 kr för hela familjen. Inbetalas till Bg 632-0352 eller Swishas till Glöm inte att skriva vem som det gäller. Namn, Email och/eller mob.

Second Handbutiken

Ni kommer knappast att känna igen er. En storrensning har skett och det är nu lättare att hitta de godbitar ni söker, till som vanligt mycket låga priser. Under sommaren kommer butiken att vara öppen även på fredagar. Har ni fina saker ni vill skänka så kom gärna med dessa när vi har öppet. Allt vad som kommer in och säljs går oavkortat till Svanesundsföreningens verksamhet, dvs tillbaka till er själva. Stora möbler har vi svårt för att ta emot av utrymmesskäl, men annars tar vi emot det mesta. Har ni något udda som skall bort kontakta oss först innan ni gör er besväret att transportera det till vår butik.

Sommaren kom fort i år och vi hoppas det vackra vädret fortsätter! Med vänlig hälsning

Jan W Kjellberg Ordförande