Skötsel av badstrand och Badområde i Svanesund

Svanesundsföreningens styrelse träffades idag den 15 maj för att diskutera avtalsförslag översända från Orust Kommun.

Sedan tidigare har kommentarer lämnats angående Skötselavtal som indirekt kommit styrelsen tillhanda men inga åtgärder har vidtagits från Kommunens sida. Ett möte är planerat till torsdagen den 19 maj kl 13.30.

Tyvärr tror vi inte att det finns någon möjlighet att komma överens då vi har helt olika syn på hur avtal och samarbete skall bedrivas, skrivas och formuleras mellan ideellt arbetande föreningsmänniskor, Föreningar och ansvarig Kommun.

Redan den 1 februari 2016 avsade sig Svanesundsföreningen ansvaret för skötsel och underhåll av badområdet med angränsande grönområden och dessa håller nu på att likna åkermark och avstjälpningsplats. Sopor är inte tömda och gräset gror. Inga blomsterarrangemang har planterats och framtiden för Svanesunds Badplats – den mest frekventerade badplatsen på Orust – är mycket oviss.

Kommunen har under många, många år haft ekonomisk fördel av det ideella arbete som nedlagts av tidigare generationer i Svanesund. Detta tillsammans med underhålls- kostnader för bryggor och byggnader uppskattas till 270.000 kr per år vilket Svanesundsföreningen på inget sätt kan klara av. Att lägga ut allt nödvändigt arbete på entreprenad skulle kosta minst det dubbla. Medlemsintäkterna som skall räcka till Valborgsfirande, Allsång, Midsommarfirande, Grannsamverkan, Simskola och Julmarknad kommer maximalt upp till 50.000 kr. Någon kassa att ösa ur finns inte.

Vad som än kommer att beslutas den 19 maj kommer dock våra grundaktiviteter att fortsätta om Kommunen låter oss bedriva Simskola på markområde och bryggor som tillhör Orust Kommun.

Vi kommer fortlöpande att informera våra medlemmar om utvecklingen kring Svanesunds Badplats. Självklart hoppas vi på en positiv lösning, men det brådskar då allt står orört och växer.

Jan W Kjellberg Ordförande

Information från styrelsen

PDF Version

Gör Svanesund till den renaste och vackraste platsen på Orust!

Tyvärr finns det många som kastar plast, glas, burkar och annat skräp omkring sig på våra gemensamma platser som gator, torg, gräsmattor och badstrand. Ju mer som kastas desto mer kommer det till. Vi kan alla hjälpas åt att göra Svanesund vackrare genom att:

  1. Ta med ert eget skräp hem. Kasta inte glas, glasspapper, plastkassar o.dyl. (Detta är straffbart).
  2. Ta upp det skräp ni ser under promenaden eller cykelturen.
  3. Släng inte fimpar och snusprillor i naturen eller på gator. Giftet sprider sig när det regnar.
  4. Ta med er hundpåsarna hem eller lägg dem i de hundavföringskassar som finns uppsatta.
  5. Säg till dem som ni ser kasta skräp och informera hela familjen att hålla rent.

Vi måste alla hjälpas åt att få rent och bli stolta över vårt Svanesund!

Simskolan sommaren 2016.

Veckorna 29,30,31,32 (18 juli-12 augusti) har vi simskola nere vid badstranden.
Simlärare i år är Isabelle Karlsson som också kommer att ha några assistenter i form av sommarpraktikanter. Anmälan skall göras till Isabelle på tfn (0733-451110 eller Email karlssonissa.92@gmail.com ) eller till Jan W Kjellberg (0705 164881, jan@forsvanesund.se)
Anmälan kan även göras på badstranden fredagen den 15 juli kl 10-14.
Kostnaderna är i år:

  • 400 kr för medlemmar i Föreningen Svanesund
  • 600 kr för övriga Orustbor
  • 800 kr för Övriga

Avgiften erläggs till Isabelle före start. Kan också Swishas till konto 1236158489 (skriv namn på barnet samt ålder). För de som önskar ta märken av valörerna Kandidat, Magister, Livräddning, Konstsim eller Hopp kommer
en avgift att tas ut. Övriga märken ingen kostnad utöver själva märkeskostnaden.

Överenskommelse med Kommunen.

Någon överenskommelse har ännu inte träffats mellan Orust Kommun och Föreningen Svanesund. Vi har indikationer på att bidrag kommer att lämnas för bryggornas underhåll och för drift och underhåll av  Servicehus, Badstrand och Visst grönområde. Mer information kommer att lämnas när avtal är
undertecknat. Toalett kommer att öppnas i samband med Städdagen den 28 maj. Då sätts även papperskorgarna ut längs badstrandsvägen.

Städdag lördagen den 28 maj kl 9 -15.

Vi behöver hjälp med städning den 28 maj. Kom ner till stranden och hjälp till! Vi avslutar med kaffe och korvgrillning. Gammal som ung, alla händer behövs!

Fler medarbetare efterfrågas.

Vi behöver fler frivilliga krafter till våra aktiviteter Midsommar, Allsång, Badstranden och Second Handbutiken. Aktiviteter som kommer alla medlemmar till godo. Ring till Jan W Kjellberg (0705 164881 eller maila jan@forsvanesund.se) Det är mycket som måste göras och varje litet handtag underlättar.

Orustdagen med Evert Taube-prisutdelning.

Denna har även i år förlagts till vår Badstrand. Vi kommer att medverka genom att vara Parkeringsvakter och Vägvisare. Orustdagen är den 18 juni kl 14 – ca18. Mauro Scocco tar emot Orust stora Evert Taube-pris.

Grannsamverkan.

Den 25 maj kl 19-21 lämnas information kring Grannsamverkan av Lokalpolisen i vårt område och Föreningen Svanesund. Samling sker i Ängåsskolans aula. Här kommer områdesuppdelning att ske och instruktioner ges hur vi går vidare med detta projekt. Grannsamverkan har visat sig ge kraftigt reducerad kriminalitet och minskad inbrottsfrekvens. Allt vi behöver göra är att låna ut våra ögon och några händer för att sätta upp aktuella
skyltar som avskräcker tankar på inbrott och förstörelse.
Ta med era grannar som inte har Email och som inte får detta meddelande.

Orust MTB-Giro.

Den 23 juli har Orust-MTB-Giro med Lokal Matmarknad förlagts till vårt Badstrandsområde. Mer information kan hämtas på www.orustmtbgiro.se

Årsavgift 2016.

Glöm inte att betala årsavgiften. 200 kr för enskild person eller 300 kr för hela familjen. Skriv namn och åldrar på talongen. Kan swishas in (1236158489) eller betalas till Bg 632-0352.

Protestinsamling

Vår protestinsamling under 4 dagar gav sammanlagt ca 600 namnunderskrifter + 280 barn. Vi fortsätter hela maj ut. Kontakta någon styrelsemedlem för att skriva på. Så gott som alla vill skriva på att vi skall ha
närsjukvård i Svanesund annars listar vi oss på annan plats vilket redan många har gjort. Läkarstationen är stängd.

Jan W Kjellberg
Ordförande