Händelser & aktiviteter

 • mån
  04
  jul
  2022
  lör
  23
  jul
  2022
  Badplatsen Svanesund
  page1image61934320

  Rani Hassellöv och Alva Back leder även ärets simskola. All information och länk till anmälan finns här på var hemsida.

 • lör
  09
  jul
  2022
  10:00

  Öppet lördagar kl. 10-14.
  Föreningen Svanesunds Second-hand har alltid fina fynd pa hyllorna!
  Besök oss pà Färjevägen 16, Svanesund.

  Behällningen gär till att skapa trivsel pà orten.

 • lör
  16
  jul
  2022
  10:00

  Öppet lördagar kl. 10-14.
  Föreningen Svanesunds Second-hand har alltid fina fynd pa hyllorna!
  Besök oss pà Färjevägen 16, Svanesund.

  Behällningen gär till att skapa trivsel pà orten.

 • lör
  16
  jul
  2022
  sön
  17
  jul
  2022
  Marina Svanesund

  T/S Westkust som kommer att utgå fran Svanesund med segling.

  T/S Westkust är en svensk skonare (segelfartyg) som numera fungerar som skolfartyg. Fartyget har EdshultshallOrust som hemmahamn

  Historik

  Westkust byggdes 1932 som tremastskonare av Gustaf Groth på Sjötorps varv i Sjötorp. Beställare var skepparen Olof Hansson från Donsö. Byggnadssättet var det vanliga, kravel, och virket var ek och furu.

 • lör
  23
  jul
  2022
  10:00

  Öppet lördagar kl. 10-14.
  Föreningen Svanesunds Second-hand har alltid fina fynd pa hyllorna!
  Besök oss pà Färjevägen 16, Svanesund.

  Behällningen gär till att skapa trivsel pà orten.

 • lör
  30
  jul
  2022
  10:00

  Öppet lördagar kl. 10-14.
  Föreningen Svanesunds Second-hand har alltid fina fynd pa hyllorna!
  Besök oss pà Färjevägen 16, Svanesund.

  Behällningen gär till att skapa trivsel pà orten.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022-03-26

Årsmötes hölls i Aulan på Ängås skola kl 14.00

 1. Kent Kihl öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna
 2. Björn Dramsvik valdes till ordförande för mötet
 3. Lena Dramsvik valdes till sekreterare för mötet
 4. Röstlängd upprättades över de 27 deltagarna
 5. Protokolljusterare: Daniel Ekelund .
  Rösträknade: Martin Samuelsson och Kristina Johansson
 6. Årsmötet fanns behörigen utlyst
 7. Dagordningen fastställdes
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades av Lena Dramsvik. Rättelse över att KjellOlsson varit Revisorssuppleant samt att Anders Åkerström ingick i valberedningen stora delar av 2021, fram till sin bortgång.
  Kent kompletterade med att servicehus har besiktigats mht tak och toaletter. Vi har uppvaktat kommunen för att få till ett 10-årigt skötselavtal samt att KSAU har beslutat att renovera delar av servicehuset, främst toaletterna, före säsong.Styrelsen har även uppvaktat kommunen för att anhålla om att man förnyar bryggan.
 9. Balans- och resultaträkning presenterades av Kent Kihl. Kompletterande information om attkassan idag är nästan 900.000:-. Förtydligande av konto 1751 och 1752 gjordes på begäran av medlem.
  Revisor Nina Anyai informerade om att lekplatsen numer är en anläggningstillgång på 500.000:- och att den avskrivs med 25.000:-/år. Detta enligt villkor hos Leader.
 10. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret presenterades.
 11. Föreningens styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
 12. Medlemsavgifter för 2022 fastställdes för enskild 250:- och familj 400:- samt företags-medlemskap för 1200:-.
 13. Verksamhetsplan och budget för 2022 fastställdes. Plan över aktiviteter presenterades samtatt budget kommer att följa tidigare nivå.
 14. Inga stadgeändringar
 15. Val av ordförande för 1 år, 
  • Kent Kihl
 16. Val av kassör för 2 år,
  • Terese Ekelund Pernervik
 17. Val av övriga styrelseledamöter via rösträkning då 3 kandidater (Mats Pilhem, Daniel Ekelund och Annette Dristig Gardan) för 2 platser erhållits. Stämman valde:
  • Mats Pilhem på 2 år
  • Daniel Ekelund på 2 år
 1. Val av suppleanter för 1 år.
  • Lena Johansson
  • Mikael Hellohf
 2. Val av suppleanter för 2 år
  • Anki Hesselmar
  • Britt-Marie Rastman
 1. Val av 1 revisor,
  • Nina Anyai kvarstår 1 år
 2. Val av 1 revisorssuppleant, omval
  • Kjell Olsson 1 år
 3. Val av 2 valberedare varav 1 är sammankallande,
  • Ursula Johansson
  • Martin Samuelssonpå vardera 1 år.
 4. Val av 1 kontaktperson med Centrala Svanesunds Vägförening,
  • Terese Ekelund Pernervik för 1 år.
 5. Motioner har inkommit, 1 st från Lars Henriksen som påtalat att gruset på bouleplanen ärundermåligt och att det bör åtgärdas. Ordförande förslog för stämman att bifalla motionenvilket gjordes.
 6. Övriga frågor. Fråga om plats för att lägga ris som tidigare uppkom. Styrelsen uppmuntrar tillatt man tar kontakt med kommunen för att trycka på. Föreningen Svanesund har ingen möjlighet att agera i denna fråga och har tackat nej till att ta hand om skötsel av en sådan anläggning.
 7. Ordförande tackade och avslutade mötet.

Vår 2022

Ja vilken härlig start på våren påsken blev, med bakluckeloppis och poängpromenad blev det en bra start.

Årsmötet avklarat och vi har tackat av Kaj o Johnny som ledamöter,
och får hälsa Mats Pilhem och Daniel Ekelund välkomna som nya ledamöter samt Mikael Hellohf som suppleant.

Protokoll och övriga dokument kommer att finnas tillgängliga på FB och hemsida inom kort.

Tyvärr blir det ingen ny brygga i år men arbetet går vidare med att skaffa kapital för att gå vidare med det. Kommunen kommer iallafall att renovera våra toaletter
i servicehuset.

Arbetsdag nu på lördag 23/4 09:00-14:00, avslutas med korvgrillning, alla är välkomna.

Vi skickar också med program för april-maj.
Där är också lite om att vi kör simskola v27-v29 i sommar.

Dessutom försöker vi få till en båttur med TS Westkust i mitten av juli.

Följ oss gärna på facebook eller www.forsvanesund.se

Poängpromenad

14-17 APRIL
Poängpromenad som sitter uppe under påsken. Start vid Secondhand på Färjevägen 16.

Godisägg till alla barn under 15 år.
Vill du delta i utlottningen av priser betalar medlemmar 20:- och icke medlemmar 50:-/person.

VI TAR HÄNSYN TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RESTRIKTIONER VID ALLA
ARRANGEMANG.

BAKLUCKELOPPIS

17 APRIL 10-14

Parkeringen vid Carl von Linnés väg 1
Medlemmar: 100:- Icke medlemmar 250:-
ca 20 platser (först till kvarn)
Mer info efter anmälan
Anmälan: info@forsvanesund.se

Senast 10/4

VI TAR HÄNSYN TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RESTRIKTIONER VID ALLA
ARRANGEMANG.

ARBETSDAG

23 APRIL 09-14

Vi samlas för att lägga i bryggor, ta fram bord-bänkar, klippa o kratta, ställa fram soptunnor, umgås och naturligtvis fika och äta nygrillat.

VI TAR HÄNSYN TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RESTRIKTIONER VID ALLA
ARRANGEMANG.

Informationsblad no. 4, 2021 och vinteraktiviteter

Vi börjar närma oss juletid, kanske inte när man ser på vädret. Det är ganska mörkt och vått, november är väl inte årets roligaste månad. Vi har dock lite aktiviteter som vi hoppas kan förgylla december. Alla är välkomna, titta igenom vårt bifoga nyhetsbrev, och glöm inte anmäla er till julshowen i Ängås aula.