Information (7) från Styrelsen

Boulbanan

Boulbanan får användas gratis av medlemmar och förbokning kan göras av medlemmar i Förening

en Svanesund. Klot, krattor och banlinor finns i Boulehuset. Medlemmar kan erhålla dörrkoden genom att kontakta undertecknad på mob 0705 164881 eller Email jan@forsvanesund.se


Medlemmarna har alltid förtur men pågående spel skall avslutas inom pågående hel timme.

Icke medlemmar kan spela mot en avgift av 20:- per spelare och timme. Avgiften erlägges via Swish 1236158489 eller kontant i kuvert som lägges i Parkeringsbrevlådan. Ange Boule, namn, dag och Emailadress alt. Mobilnummer.

 

Organiserade Bouleaktiviteter kommer att arrangeras under perioden april september. Mer information om detta kommer att skickas ut i april.

Stort tack till de som hjälpte till: Rune Fredriksson, Kalle Samuelsson, Gunnel Samuelsson, Wiveka Olsson, Jan-Erik Dahlqvist, Claes Rosén och Leif Grindsjö

Bastun

Bastun får användas av alla medlemmar mot en avgift på 20:- per person och gång. Vid våra allmänna öppettider gäller ingen begränsning i deltagarantal. Vid övriga tidpunkter då någon vill låna bastun skall antalet medlemmar vara minst 5 (20.- per person), icke medlemmar minst 2 (50:- per person), enskild bokning minst 1 (100:-).

Bastutiden beräknas vara 3 timmar varav 1 timme är uppvärmning.

Förbokning kan ske på härför uppsatt kalender i omklädningsrummet. Avgift erlägges vis Swish 1236158489 eller kontant i kuvert som läggs i brevlåda i omklädningsrummet. Märk med Bastu, namn dag och Emailadress alt mobilnummer)

Det åligger bokningsansvarig att tillse att bastun avstängs och städas. Icke godkänd städning debiteras med 200:-.

Nyckel till bastun och ytterdörrar till dusch och omklädningsrum kan av medlemmar kvitteras ut hos undertecknad mot erläggande av 200:-. Vid återlämnandet i framtiden återbetalas 100:-.

Icke medlemmar kan kvittera ut nyckel hos undertecknad på Ängslyckevägen 8 mot en deponeringsavgift på 200:- som återbetalas i sin helhet vid återlämnandet (obligatoriskt).

Allmänna öppettider är:

Fredagar

Dambastu 17-18

Blandbastu 18-19

Herrbastu 19-20

Lördagar

Blandbastu 15-17

OBS inga uteskor får användas i bastun.

Stort tack till de som hjälpte till: Sig Börjesson, Lars Isaksson, Kalle Samuelsson, Claes Rosén, Claes Ringqvist, Jörgen Öbom, Wiveka Olsson och Uno Friberg.

Musslan

Den fina musslan som stått framför Servicehuset har sågats ner och kommer att underhållsbehandlas av Orust Kommun på vår begäran. Stubben som den huggits ur av konstnären Karl Chilcott började ruttna och ett nytt fundament kommer att gjutas nere vid flaggstången där den skall återuppställas.

Trädavfall

Liksom förra året tillåter vi att ni lägger trädavfall på utsidan av parkeringsplatsen mot norr under tiden 15 november till 1 april. OBS endast trädavfall och inget annat. Inga löv, inga metallbitar, inga stenar och inget papper m.m. OBS !Inga rotsystem med sten och grus.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning sker via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad.

Kommunen har utlovat en husbilsparkeringsskylt.

Lotteriboden

Vår lotteribod nere vid Hemköp kommer under våren försöksvis att placeras där glasskiosken nu står. Denna skall efter skadegörelsen borttagas. Här kommer vi att aktivera lotteriförsäljning som även kommer att ske inom Hemköps väggar i entrén. Hemköp kommer att tillhandahålla priser för detta i form av matkorgar och kaffepaket.

Badstranden 2018

Nya regler gäller för praktikantarbetet 2018. Vi liksom alla andra föreningar får ingen tillgång till sommarpraktikanter utan måste själva bekosta detta. Vi planerar att göra så med 1 person alternativt 2 personer under perioden 15 juni- 15 aug. Detta kommer att tära på vår kassa men är ett nödvändigt ont som förhoppningsvis kan kompenseras med fler betalande medlemmar och fler bidragsgivare för detta ändamål. Intresserade ungdomar kan anmäla sig till undertecknad via Email jan@forsvanesund.se eller mob 0705164881.

Vad som gäller för simskolan vet vi inte vid skrivande stund. Detta kanske betraktas som en kommunal angelägenhet och därmed kan kanske simlärarassistenter undantagas. Om inga sommarpraktikanter tilldelas oss måste vi överväga att inte längre ha någon simskola.

Äggkastning och förstörelse

De problem vi haft under 2017 föreföll bli lösta efter diskussioner med ungdomarna och deras föräldrar. Bilolyckan är utredd och ersättning har till stor del erhållits för att kunna köpa ny flaggstång. Den tejpade mopeden är rentvättad.

Äggkastande ungdomar skall under våren bidraga till att rengöra fasader och fönster.

Tyvärr har dock ytterligare äggkastning konstaterats mot ordförandens hus. Vid två tillfällen har ytterligare 5-6 ägg smetat ner fasaden. Detta har skett den 17 september kl 01.20 och den 10 november kl. 00.00. Båda händelserna har polisanmälts. Det förefaller som om några av de inblandade ungdomarna och deras föräldrar inte tar problemen på fullaste allvar. Vid sista tillfället har äggen uppenbart kommit från kylskåpet då såväl kokta som okokta ägg använts. Hur skall vi göra föra att denna typ av trakasserier skall upphöra? Hur skall vi få ungdomar att sluta slänga skräp på bladplatsen genom att slänga ut skräp från tillfälligt parkerade fordon? Vi är öppna för alla förslag.

Julpynt

Som vanligt kommer vi att bidraga med en julgran på torget i Svanesund. Detta gör vi tillsammans med Hemköp och Vägföreningen. I år skall vi sätt lamporna lite högre upp så att de stöldbegärliga glödlamporna får sitta i fred. Vi kommer också att deltaga i julmarknaden med musik och lotteri samt kaffe och korvförsäljning. Vi kommer även att närvara i årets julmarknad den 15 december kl. 14-19 framför Hemköp. De som önskar deltaga med egna stånd ombedes kontakta undertecknad för samordning. (0705 164881)

PLANER FÖR DET NYA ÅRET

Lekplats för de minsta

Lekplatsgruppen har nu kommit igång och utreder lämpligaste platsen för denna. Vi inriktar oss i första hand på 2-6 åringar i närheten av Badplatsen. En projektkalkyl skall upprättas som skall nagelfaras av styrelsen före start. Självfallet måste vi även begära byggnadslov och ha en dialog med de närboende. Fler människor året runt vid Badplatsområdet vore något att drömma om.

Allsång med knytkalas i ”Huset”

Under förutsättning att vi kan få ”låna” huset 3 kvällar i januari-mars kommer vi att arrangera Allsång med knytkalas, alternativt försäljning av kaffe och korv.

Linnélunden

Ett projekt har uppstartats för att göra Linnélunden ännu vackrare. Uppröjningen är klar men området måste hela tiden hållas efter och någon form av ingångsportal diskuteras.

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik har extra öppettider på fredagar nu till jul från den 10 november till 15 december kl. 16-18. Här kan ni hitta fina julklappar och mycket julpynt.

Som vanligt är det öppet varje lördag kl. 10-14.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Duck-race

Den på kontinenten så populära företeelsen att släppa iväg ett stort antal gula ankor i en bäck kan komma att genomföras även i Svanesund. Vi har en bäck som i april normalt har mycket vatten som forsar. Här kan vi kanske starta en sådan tävling där deltagarna köper varsin numrerad anka av Föreningen Svanesund och på en given signal skickas alla ankor iväg utför bäcken där första ankan ner till havet vinner ett storslaget pris. Detta är nog ett lämpligt påskgöra i slutet av mars 2018.

Städdag den 21 april 10-14

Lördagen den 21 april har vi städdag nere vid stranden. Servicehuset skall vårstädas och området klippas och förberedas för sommaren. Alla möbler skall tas fram. Viss målning måste sannolikt göras och bryggorna med stegar sjösättas

Vi bjuder deltagarna på Busmorskaffe, bullar, dricka och korv.

Anslagstavlan

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan@forsvanesund.se

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

Vi behöver ert stöd !
Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.

Information (6) från Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vi påminner återigen om att årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas. Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Många är de som använt vår badplats i sommar och många är de som kan njuta av härliga grönområden kring badplatsen. Detta är något av det som årsavgiften går till förutom naturligtvis möjligheten att använda Servicehusets bekvämligheter. Snart kommer medlemmarna också att kunna spela på en egen Boulebana och basta i en egen Bastu för att inte glömma att duscha i den nya utomhusduschen med tidvis soluppvärmt vatten.

Nog är väl detta värt en årsavgift!

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7

Swish 1236158489

Bankgiro 632-0352

Nya Projekt under 2017

Vi önskar få fler frivilliga att hjälpa oss

ARBETSNAMN Ansvarig
Lekplatsgruppen (Planering och administrering av Lekplats för barn)
(Pauline Öhrn, Ursula Johansson, Kerstin Göthlin)
Pauline Öhrn
Bastu-gruppen (byggnad och upporganisering)
(Jan W Kjellberg, Claes Ringqvist(el), Jörgen Öbom(va), Stig Börjesson)
Jan W Kjellberg
Boule-gruppen (iordningställande, organisering, regler) (Jan-Erik Dahlqvist, Jan W Kjellberg, Leif Grindsjö) Jan-Erik Dahlqvist

Vi behöver flera aktiva medlemmar till i första hand Bastu- och Boulegruppen då dessa projekt skall vara klara i höst. Ni som har intresse av detta kontaktar undertecknad på Email eller telefon.

Linnélunden

Linnélunden är nu idet närmaste rensad och klar. Återstår några få trädfällningar i närheten av Boulebanan. Vi skall nu börja planera hur Linnélunden skall se ut framöver. En Linnélundsgrupp skall bildas. Anmäl ert intresse.

Inget trädavfall får läggas vid parkeringen för Husbilar.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar fungerar bra. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning kan ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad. Husbilsparkering på befintliga parkeringsplatser vid Sesterviksvägen och
framför ”Huset” där Segelsällskapet huserar är inte tillåtet och skyltar kommer att sättas upp med det budskapet

Glasskiosken på torget

Föreningen Svanesund administrerade under juli och augusti glassförsäljningen från Glasskiosk utanför Hemköp. Tyvärr demolerades kiosken utifrån så att glasrutorna förstördes och jalusin på framsidan blev obrukbar varför försäljningen upphörde i början av augusti och kommer inte att tas upp igen.

Badstranden 2017

Servicehuset har nu reducerade öppettider men hcp-toaletten är öppen dygnet runt. Fram till 1 september är även duschrummet och urinoaren öppen.

1 oktober stänger vi Servicehuset men tillgång till ombyte kommer att beredas för de som senare i höst vill använda Bastun

En ny stranddusch har installerats. Den har soluppvärmt vatten så länge solen räcker till. Se upp för hett vatten!

Vi vill gärna att alla hjälps åt att plocka upp skräp och undvika nedskräpning. Fimpar tar vi med hem eller lägger i sopkassarna. Skräpcontainrarna på södra gaveln är till för de badande, husbilar och besökande båtar. Det är inte en plats för hushållsavfall. Otillåten användning kommer att beivras. Tyvärr har vi noterat att ett antal bilar kör ner med sopor vilket alltså inte är tillåtet. Hjälp oss gärna att påpeka detta om så sker.

Skulle vår service svikta eller är det något ni vill att vi skall förbättra så hör av er till undertecknad så skall vi se vad som kan göras inom ramen för vår ekonomi.

Stöld och förstörelselusta

Vi har åter igen drabbats av ungdomlig stöld, nedskräpning och förstörelselusta. Denna gång har vi plockat upp ett stort antal starkölsburkar i Linnélunden ovanför sommarparkeringen. Samma natt kastades en av våra soffor ner i havet framför Servicehuset. Något samband?

Veckan senare stals nyckeln till AOD (Hcptoaletten) rummet. Varför vi fick byta låskolvar. Ni som har ungdomar som umgås i dessa kretsar borde kunna få stopp på dessa fullständigt onödiga tilltag som kostar oss mycket möda och pengar. Nyckeln skall användas endast i nödfall då dörren är låst på vinterhalvåret.

Den stulna bilen har väl alla sett att den blivit borttagen. Nu vet vi också vilka förarna var. Diskussion pågår med föräldrarna. Samma barn har tejpat en moped till okännlighet vilket åsamkat ägaren stor sorg. Se bifogade bilder.

Simskolan 2017

Simskolan avslutades den 18 augusti och ett stort antal barn har lärt sig att simma minst 5 m. Vi hade också glädjen att kunna lära 6 invandrarbarn att simma.

Totalt tog de 37 deltagarna 138 märken förutom de 68 Simborgarmärken som gratis delades ut sponsrade av Orust Kommun. 2 Kandidatmärken, 3 Järnmagistrar, 1 Guld med Email (>40 år) och 1 Guldmagister blev årets facit.

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Nu har även Kommunen gått ut med en enkät om hur vi vill att Svanesunds Centrum skall utformas.

Gå gärna ihop i grupper och diskutera ihop er, men även individuella svar kommer naturligtvis att beaktas. Rapportera till Självservice under ” Ta en stund för Svanesund” www.orust.se
Själv tycker jag att centrum måste förtätas med hyreshus och bostadsrätter så att det blir mer liv dygnet runt i centrum. Ett Seniorboende efterlyses och självfallet fler butiker, närsjukvård och apotek. Med många fler boende i centrum kan detta uppnås.

Lekplats för de minsta

Lekplatsgruppen har nu kommit igång och utreder lämpligaste platsen för denna. Vi inriktar oss i första hand på 2-6 åringar i närheten av Badplatsen. En projektkalkyl skall upprättas som skall nagelfaras av styrelsen före start. Självfallet måste vi även begära byggnadslov och ha en dialog med de närboende. Fler människor året runt vid Badplatsområdet vore något att drömma om.

Boulebana

Boulbanan är beslutad och påbörjad. Vi planerar att inviga den lördagen den 30 september kl 15.00. Återstår att lägga på grus, vibrera, placera ut byggtimmer samt upporganisera denna aktivitet där vi använder vår friggebod som ”Boulehus”. Här kommer att behövas inredning som kanske finns hemma hos er. Skrivbord, stolar, hyllor, matta, whiteboard är något av det som behövs. Kontakta undertecknad eller Jan-Erik Dahlqvist (jadabox@gmail.com 0704-893601).

Allsång på Stranden

Den populära Allsången pågick hela juli under ledning av Martin och Jörgen. Vid ett tillfälle besökte oss Daga Lundsten med Roger som ackompanjatör. Tack för ert bidrag till Svanesunds trevnad!

Bastu i Servicehuset

Bastudörrarna har kommit och vi planerar att snarast sätta in dessa. Därefter skall reglar uppsättas, vattenledningar dras om, elkablar dras, isolering fästas och panel och lavar iordningställas. Förhoppningsvis blir allt klart till slutet av oktober.

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjôta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Vi behöver snickarglada pensionärer som kan hjälpa till att snickra ihop Bastun när dörrarna kommit på plats. Kontakta Jan W Kjellberg på 0705-164881 eller via Email jan@forsvanesund.se

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är i juli öppen torsdagar 16-19, fredagar 15-18 och lördagar 10-14. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era då vi har då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Orust Mountain Bike Giro

OMBG arrangerades den 22 juli med start nere vid Servicehuset där vi sålde kaffe och korv. Mycket lyckad dag som kommer att upprepas kommande år!

Städdag den 7 oktober 9:30-14

Lördagen den 7 oktober har vi städdag nere vid stranden. Servicehuset skall vinterstängas, området klippas och förberedas för vintern. Soptunnor tömmas och vinterförvaras. Linnélundens alla kvistar skall plockas upp och brännas (stort jobb).

Resterande glass skall REAS ut med 50% rabatt vid köp av minst 20 glassar. Vi bjuder deltagarna på Busmorskaffe, bullar, dricka och korv. Anslagstavla

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan@forsvanesund.se

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

Vi behöver ert stöd !
Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.

Information (5) från Styrelsen

Årsavgiften 2017

Vi påminner återigen om att Årsavgiften till Föreningen Svanesund för 2017 skall betalas. Denna är 200 kr för enskild person och 300 kr för hel familj med barn under 18 år. Inbetalning emotser vi snarast. I princip är årsavgifterna den enda säkra intäkt vi har för att täcka de utgifter vi har för att göra Svanesund till en trevlig plats att bo på. Vi har fortfarande noterat att ett stort antal medlemmar ännu inte betalat sina avgifter. Nu är sommaren här och många använder badstranden och senare även Simskolan. Årsavgifterna behövs för att täcka de omkostnader vi har för att hålla Badstranden i form med bl.a. toaletter och dusch men även för att täcka kostnaderna för Bastuinredningen och kanske även en Boulebana.

Orust Sparbank 8353-5, 3200644-7 Swish 1236158489
Bankgiro 632-0352

Projekt under 2017

Vi önskar få fler frivilliga att hjälpa oss

ARBETSNAMN Ansvarig
Simskolegruppen (v30-v33) (Handledning, ekonomi, planering) Jan W Kjellberg
Ungdomsgruppen (Handledning av sommarpraktikanter)
(Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Lars Isaksson, Kalle Samuelsson, Lena Johansson, Birgitta Drummond, Owe Teichter, Martin Samuelsson, Claes Ringqvist)
Jan W Kjellberg
Lekplatsgruppen (Planering och administrering av Lekplats för barn) (Pauline Öhrn, Ursula Johansson, Kerstin Göthlin) Pauline Öhrn
Bygg-gruppen (Bryggor och reparationer)
(Rune Fredriksson, Anders Åkerström, Stig Börjesson, Lars Isaksson, Gunnar Bergenholtz, Birgitta Bergenholtz, Lars Sirnemark,
Claes Ringqvist (el))
Rune Fredriksson
Strandgruppen (Försäljning, städning, sopor, gräsklippning) (Jörgen Öbom, Anders Åkerström, Owe Teichter, Gunnel Samuelsson, Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Bengt Torstensson, Karin Olsson, Kerstin Göthlin) Jörgen Öbom
Flaggruppen (Flaggning, underhållning flaggor) Caroline Kragh
Allsångsgruppen (Sång, försäljning, lotteri, tält, elektronik) (Martin Samuelsson, Gunnel Samuelsson, Jörgen Öbom, Kalle Samuelsson, Kerstin Göthlin) Martin Samuelsson
Julmarknadsgruppen (Gran, lotteri, försäljning) (Kalle Samuelsson, Jan W Kjellberg, Anders Åkerström, Bengt Torstensson, Caroline Kragh) Kalle Samuelsson
Bastugruppen (Organisation, drift, städning) Jan W Kjellberg
Second Hand-gruppen (Försäljning, reklam, sortering, prissättning) (Birgitta Johansson, Hartmut Bohlen, Monica Bohlen, Lena Johansson, Betty Ramtzén, Maj Börjesson Birgitta Johansson

Som ni förstår kräver alla dessa aktiviteter mer än bara styrelseledamöter. Bl. a. att styra ungdomsgruppen är en mycket viktig uppgift då detta omfattar 8 ungdomar som på detta sätt får sin första introduktion till arbetslivet. Utan styrning kan vi inte ta emot dessa ungdomar och vi kan inte heller sköta underhållet på badstranden, den som vi alla vill skall vara ren, hel och fin varje morgon.

Linnélunden

Slutlig uppröjning av Linnélunden har skett och finstädning sker av sommarpraktikanterna i juli. Inget trädavfall får läggas vid parkeringen för Husbilar.

Parkering av husbilar

Parkeringen av Husbilar har startats upp. Kostnaden är 10 kr/tim och 120 kr för 6 – 24 timmar. Betalning kan ske via Swish 1236158489 eller Bg 632-0352. Även kontant betalning är organiserad. Husbilsparkering på befintliga parkeringsplatser vid Sesterviksvägen och
framför ”Huset” där Segelsällskapet huserar är inte tillåtet och skyltar kommer att sättas upp med det budskapet.

Allsång på Stranden

Två Allsångskvällar har redan gått av stapeln med många besökare. Om vädret varit gynnsammare hade många fler kommit. Goda förutsättningar för fint väder föreligger till den 20 juli kl 19.00 på Badstranden i Svanesund då Daga Lundsten med ackompanjemang kommer för att leda denna kväll.

Avslutningskvällen den 27 juli kl 19.00 är åter Los Dos Amigos med Martin och Jörgen tillbaka. Liksom tidigare kommer vi att ha försäljning av glass, korv, läsk och kaffe. Vi kommer även att ha lotteri. Ta med er vänner och barn för att lyssna och sjunga.

Glasskiosken på torget

Föreningen Svanesund administrerar under juli och augusti glassförsäljningen från Glasskiosk utanför Hemköp. Fawda Karimi från Afganistan hjälper oss med detta. Gå gärna ner och köp en lösglass av honom. Vi har ett stort utbud av smaker.

Badstranden 2017

Servicehuset är helt öppet 09.00-14.00. Från 14.00-18.00 är några toaletter inklusive hcp-toaletten samt dusch och urinoir öppna. Hcp-toaletten är öppen dygnet runt.

Vid vackert väder kommer vi att sälja korv, glass och kaffe i vårt kioskutrymme på baksidan av Servicehuset (mot vattnet).

Vi vill gärna att alla hjälps åt att plocka upp skräp och undvika nedskräpning. Fimpar tar vi med hem eller lägger i sopkassarna. Papperskorgar kommer att vara uppställda som vanligt och skall användas. Skräpcontainrarna på södra gaveln är till för de badande, husbilar och besökande båtar. Det är inte en plats för hushållsavfall. Otillåten användning kommer att beivras. Tyvärr har vi noterat att ett antal bilar kör ner med sopor vilket alltså inte är tillåtet. Hjälp oss gärna att påpeka detta om så sker.

Skulle vår service svikta eller är det något ni vill att vi skall förbättra så hör av er till undertecknad så skall vi se vad som kan göras inom ramen för vår ekonomi.

Simskolan v30-33

Simläraren i år heter Simon Akervall. Sommarpraktikanter som kan hjälpa honom finns på plats veckorna 30-33. Priset är i huvudsak oförändrat enligt nedanstående uppställning

400 kr för medlemmar
600 kr för övriga Orustbor
800 kr för övriga
250 kr för alla enbart märkestagning (gäller inte simborgarmärket på simborgarmärkets dag)

Simskolan börjar den 24 juli kl 09.00-10.00 då betalning skall ske. Föranmälan kan ske till jan.w@kjellberg.org redan nu.

Simborgarmärkets dag är den 19 juli 10-14 då alla i byn bör komma för att ta detta märke. Att kunna simma 200 meter kan vara livsavgörande! Orust kommun bjuder på märket och ingen avgift tas för denna märkestagning.

Den 2 augusti kl 13.00 kommer Räddningstjänsten att demonstrera Hjärt- och Lungräddningsutrustningen samt ge råd till hur vi skall undvika olyckor vid badet.

Vi rekommenderar alla som har tid att komma ner till stranden den tiden. När man står inför fakta och måste använda HLR-maskinen är det bra att ha testat den utan stress.

Avslutning sker fredagen den 18 augusti.
Har ni frågor så ring eller maila Jan W Kjellberg 0705-164881, jan.w@kjellberg.org

Sommaraktivitet för barn

Den 5 juli hade vi en mycket lyckad dag i hoppborgen för barn. Ett stort antal barn hoppade och hade skoj i flera timmar. Vi riktar ett tack till Kommunen som bekostade detta. Vi vill gärna ha flera aktiviteter av denna sort.

Svanesundsbron och andra väsentligheter för medlemmarna.

I våra informationsblad kommer vi framöver att bifoga medlemmars engagemang för Svanesund för att på så sätt stimulera till debatt och för att belysa frågeställningarna från mer än en synvinkel. Tyck gärna till i dagspressen genom debattinlägg eller artiklar som gagnar vårt Svanesund. Är det något ni vill att vi skall skicka ut till medlemmarna kontaktar ni undertecknad med brev, tfn eller Email. Ni som är debattsugna kontakta :

redaktionen@gp.se redaktionen@lokaltidningensto.se debatt@bohuslaningen.se

Nu har även Kommunen gått ut med en enkät om hur vi vill att Svanesunds Centrum skall utformas.

Gå gärna ihop i grupper och diskutera ihop er, men även individuella svar kommer naturligtvis att beaktas. Rapportera till Självservice under ” Ta en stund för Svanesund” www.orust.se
Själv tycker jag att centrum måste förtätas med hyreshus och bostadsrätter så att det blir mer liv dygnet runt i centrum. Ett Seniorboende efterlyses och självfallet fler butiker, närsjukvård och apotek. Med många fler boende i centrum kan detta uppnås.

Lekplats för de minsta

Lekplatsgruppen har nu kommit igång och utreder lämpligaste platsen för denna. Vi inriktar oss i första hand på 2-6 åringar i närheten av Badplatsen. En projektkalkyl skall upprättas som skall nagelfaras av styrelsen före start. Självfallet måste vi även begära byggnadslov och ha en dialog med de närboende. Fler människor året runt vid Badplatsområdet vore något att drömma om.

Boulebana har efterfrågats

Det har kommit till vår kännedom att flera nyinflyttade familjer saknar Boulebana. Man är van från besök i södra Europa att detta är en naturlig samlingsplats för de boende och någon annan naturlig samlingsplats finns inte förutom den planerade Bastun i Servicehuset. Alla känner inte för att basta och vinterbad så en Boulebana kanske är ett lämpligt alternativ för andra grupper. Vi har mark och stugor för sådan verksamhet så ämnet kommer att behandlas igen inom styrelsen och vi återkommer i detta ärende.

Bastu i Servicehuset

Vi efterlyser 2 st dörrar att sättas in i Servicehuset. Vem har sådana på vinden, i garaget eller i rivningshuset? Dimension på bredden 60-70 cm. Inomhusdörrar.

Vi kommer att bilda en bastuklubb som bestämmer villkoren och tidsfördelningen. Alla skall kunna känna sig bekväma så vi kommer att ha både Dam-, Herr- och Blandbastu. Försäljning av lättöl, läsk och korv kommer att arrangeras så att vi får en trevlig samlingsplats där vi kan få direkt information från våra medlemmar och tjôta om sånt som vi vill förbättra eller bara ändra på.

Vi behöver snickarglada pensionärer som kan hjälpa till att snickra ihop Basun när dörrarna kommit på plats. Kontakta Jan W Kjellberg på 0705-164881 eller via Email jan.w@kjellberg.org

Second Hand Butiken

Vår Second Hand Butik på Färjevägen bredvid Pizzerian är i juli öppen torsdagar 16-19, fredagar 15-18 och lördagar 10-14. Alla intäkter går tillbaka till Föreningen Svanesund att användas till medlemmarnas trevnad. Vi önskar både mera hjälp och flera hela och intressanta produkter som kan vara av intresse för våra kunder. Kom in och se vad vi har, prata med oss om vad ni har i era gömmor. Tyvärr är vårt utrymme begränsat så stora möbler kan vi bara undantagsvis ta emot. Lämna inget på farstubron utan kom gärna med era då vi har då vi har öppet.

Vi uppskattar om ni bara kommer in och tittar och tar en kopp kaffe. Titta gärna på vår Facebooksida genom att öppna ”facebook”, sök Föreningen Svanesund och klicka på Second Hand. Här ser du vad som erbjuds!

Orust Mountain Bike Giro

OMBG kommer att arrangeras den 22 juli med start nere vid Servicehuset. Här kommer även en lokal matmässa att äga rum. Föreningen Svanesund kommer denna dag att ha öppet och sälja glass, kaffe, korv och smörgåsar. Vi hoppas och tror att över 1500 personer bevistar detta evenemang och deltaga i tävlingarna för alla kategorier. Organisationen för detta Giro kommer att sätta upp affischer med mer information och bansträckningar. Detta blir en stor folkfest i Svanesund!

Vädjan till föräldrar.

Vi har sett en klar förbättring vad beträffar renhållning efter motorträffar nere på badstranden. Tack för det! Här har uppenbart vår vädjan till föräldrarna tagit skruv.

Dessvärre har ni förmodligen sett vad som hänt med en stulen bil. Den kördes ner av några ungdomar och körde över vår infarts flaggstång som vält och gått i bitar. Detta hände söndagen den 9 juli kl. 23.30. Minst 3 ungdomar sprang ifrån olyckan via Servicehuset och ut på Färjevägen där de försvann. Händelsen är polisanmäld som olovlig körning, stöld och smitning. Bilen har ”lustigt nog” fått en parkeringsbot på 500 kr av Securitas. Ja det är väl ingen tvekan att denna parkering bör bötfällas!

Alla tre punkterna kan resultera i kännbara straff. Allvarligare är dock att olyckan kunnat medföra skador på andra ungdomar som var närvarande. Kraften i krocken som fått flaggstången att knäckas och välta samt bilens placering efterolyckan tyder på oskicklighet och hög fart.

Föreningen har ingen möjlighet att flytta bilen då den är polismärkt och inte får röras. Orust Kommun är inkopplad och har beslutsrätten. Som bilen nu står upplyft kan den förorsaka allvarlig skada om den faller ner då ungdomar lockas att öppna dörrar och gunga på bilen. (Bilen får inte röras av obehörig!!).

Vem står för kostnaderna? Om inte en anonym inbetalning på 5000 kr kommer in på vårt konto Bankgiro 632-0352 blir det naturligtvis Föreningen Svanesunds kassa som tankas. Det motsvarar 25 årsavgifter som hade kunnat användas till något mycket bättre till glädje för många.

Vi kan också konstatera att vid ungefär samma tid kl 23.50 den12 juli bombarderades Föreningen Svanesunds ordförandes hus och bil av minst 6 råa ägg. Kan det finnas ett samband mellan händelserna och tidpunkten då dessa ungdomar roar sig på andras bekostnad och stör nattron för många? Kan det vara ett försök att stoppa vår strävan att få slut på de nattliga oljuden och föstörelseräderna?

Vi minns att samma sak hände året 2016 då ordförandens trädgård och bil belamrades av skräp och tomburkar.

Även denna gång har en polisanmälan gjorts och rubricerats som skadegörelse. Det dröjer inte länge innan dessa ungdomar nås av lagens långa arm och då blir det mycket att stå till svars för. Vi tror inte det är många som ägnar sig åt denna typ av verksamhet, men innan de ansvariga ertappats måste tyvärr hela gruppen betraktas som potentiella medhjälpare. Ungdomarna sinns emellan vet vilka de skyldiga är och det vore en välgärning om någon rakryggad informerade oss om detta! Varför skall några rötägg förstöra för en hel grupp?

Anslagstavla

Vi tar gärna emot sponsringspengar för att sätta upp reklam på vår anslagstavla vid infarten. Tavlans framsida mot Färjevägen står till förfogande. En liggande A4 borde vara värd 200 kr per år och en A3 sida 400 kr etc. Anmäl ert intresse att sponsra vår Förening på detta sätt.
Maila jan.w@kjellberg.org

Medverkande

Antingen ni vill hjälpa till och göra vårt område säkert och vackert eller att ni vill mer aktivt arbeta i föreningens styrelse ber vi er kontakta någon i styrelsen per telefon eller Email. Nedan ser ni några av styrelsemedlemmarna som ni kan kontakta.

Vi behöver ert stöd !
Ring oss och berätta vad ni kan bidra med!
Glöm inte att meddela era Email eller ändringar så att ni kan få våra informationsblad.