Lekplatsen, Fiskebåten

Artikel på
Lokaltidningen | Stenungsund | Tjörn Orust

”Frida Larsson från Leader Bohuslän, Föreningen Svanesunds nuvarande ordförande Kent Kihl och föreningens tidigare ordförande Jan W Kjellberg vid stranden i Svanesund där föreningens nya fina lekplats håller på att ta form.

En dröm är på väg att gå i uppfyllelse. I fyra år har Föreningen Svanesund önskat och arbetat för en…”

läs mer på
Lokaltidningen | Stenungsund | Tjörn Orust


Nu till helgen skall vi ideella krafter från föreningen hjälpa till att montera ihop Fiskebåten.

 

Kallelse till extra årsmöte föreningen Svanesund, 7 Oktober 2020, 18:00

Föreningen Svanesunds Styrelse har sedan den valdes den 15/3 tittat på
möjligheterna att utveckla föreningen.
Vår Second Handbutik har aviserat att dom skulle behöva större lokal och i
samband med det såg vi att det saknas lokal som gör att vi kan skapa
aktiviteter i samhället året runt. Vi har även en ambition att i
framtiden bl.a. erbjuda aktiviteter för ungdomar i Svanesund.

Vi kallar härmed till extra årsmöte 7 oktober 2020 kl 18.00 Warmanska huset.

Vi har tittat på möjligheten att förvärva fastigheten “LO Cykelsport”
och fått lånelöfte från Orust Sparbank. Innan vi går vidare vill vi höra
hur du som medlem i Föreningen Svanesund ställer dig till ett eventuellt
köp och en utveckling av vår förening.

Det mötet skall ta ställning till är om medlemmarna ger bifall till styrelsens förslag om att gå vidare med att förvärva fastigheten Svanesund 3:138 (f.d. LO Cykelssport).

Kan du inte själv närvara går det bra att lämna fullmakt. Hör av dig så
skickar vi ett underlag. Vi beaktar Folkhälsorådets regler om max 50
personer vid möte och därför vill vi att du anmäler om du kan närvara.

En budget kommer att skickas ut före det extra årsmötet

Har du några frågor, ring eller maila till vår  ordförande: Kent Kihl, maila Ordförande eller ringa 0721-926090

Väl mött hälsar
Föreningen Svanesund, 2020-09-23.
Styrelsen


Läs hela texten här på hemsidan eller ladda ner pdf


Erlands lekplats, Status 31 Augusti 2020

Styrelsen har i flera jobbat för att få en lekplats på plats vid stranden.

LEADER södra bohuslän loggo
LEADER södra bohuslän

Vi fick ett positivt besked på vår projektansökan från Leader södra Bohuslän sent i våras med ett bidrag på 380 000:-, tillsammans med de pengar vi fått från bl.a. Orust sparbank, Folkhälsorådet samt flera privata gåvor gör att vi nu kan realisera lekplatsen.

Orusts Sparbank

Folkhälsorådet

Vi håller nu på att ta in anbud från olika leverantörer av lekplatsutrustning.
Så fort vi får in offerter och vet vilka leveranstider som vi kan förvänta oss kommer vi att sätta spaden i marken.
Slutdatum för projektet är satt till 2020-11-30. Men vi hoppas naturligtvis att kan vara klara tidigare.

Bifogat är en skiss/planide framtagen av Erik Ulvås.